Pragmatik işaretlerin kullanımı ve işaretler ile işaretlerin kullanıcıları arasındaki ilişkiyi inceler.

PRAGMATIK (almanca) türkçe anlamı
1. i. iş bilirlik (f)
2. pragmatik (f)
PRAGMATIK (türkçe) anlamı
3. Yararcı
PRAGMATIK (türkçe) ingilizcesi
1. [Pragmatik (die) ]n. pragmatism
2. philosophical movement based on using practical consequences as the primary basis for evaluation
3. practicality
4. quality of being practical
5. adj. pragmatic
pragmatical,
pragmatik (almanca) ingilizcesi
6. (die) n. pragmatism
7. philosophical movement based on using practical consequences as the primary basis for evaluation
8. practicality
9. quality of being practical,
PRAGMATIK (türkçe) almancası
1. n. Pragmatik
2. adj. pragmatisch
Pragmatik işaretlerin kullanımı ve işaretler ile işaretlerin kullanıcıları arasındaki ilişkiyi inceler. }

Pragmática Pragmí tica Pragmatik Pragmatik Pragmatics Pragmatiko Pragmática Pragmatiikka Pragmatique Pragmática פרגמטיקה Pragmatika Linguistica pragmatica 語用論 banpliske 화용론 Pragmatiek Pragmatyka Pragmática Pragmatik சூழ்பொருளியல் วจนปฏิบัติศาสตร์

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki pragmatik maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Pragmatist

  Faydacılık Türkçede

  Vergi

  Halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümet tarafından ya doğrudan doğruya ya da bazı maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak suretiyle herkesten toplanan para. Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin ...

  Siyasal Parti

  Siyasal parti, bir siyasal sistemde iktidar yetkilerini kullanan ya da iktidarı ele geçir- mek, paylaşmak ve etkilemek amacıyla belli bir program çerçevesinde bir araya, gelen kişilerin oluşturduğu siyasal örgüt, iktidar hedefine ulaşmanın yolu kural olarak seçimlerdir. Ama ...

  Postmodernizm

  Postmodernizm, kavramı ve bu eksende yürütülen tartışmalar, genel olarak, teori alanında modernist sanat biçimleri ve uygulamalarından koptuğu iddia edilen bir dizi kültürel yapıntıyı tanımlayan mimarlık, felsefe, edebiyat, güzel sanatlar vb. alanlarda yeni kültür biçimlerin ...

  Pragmatizm

  Felsefede Faydacılık ya da Pragmatizm hem iyinin teorisi hem de doğrunun teorisidir. İyinin teorisi olarak faydacılık refahcıdır (welfarist). İyi en fazla faydayı sağlayandır ve burada fayda zevk, tatmin veya bir nesnel değerler listesine göre tanımlanır. Bir doğru teorisi olarak ...

  Parapsikoloji

  Parapsikoloji normal olmayan fenomenleri zihinsel kavramlar ve süreçlerle açıklamaya çalışan bir daldır. Bilimsel olduğunu iddia etmesine rağmen bu tartışılan bir konudur. Telepati, psikokinezi, medyumluk ve benzeri aşımsal konular parapsikoloji tarafından incelenir.

  Pragmatik

  Pragmatik işaretlerin kullanımı ve işaretler ile işaretlerin kullanıcıları arasındaki ilişkiyi inceler.

  Tiran

  Tiran, Arnavutluk'un başkenti ve en büyük şehri. 353.700 (2003) kişinin yaşadığı şehir uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin idaresinde kaldı ve Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlıların elinden çıktı.