Prensip

PRENSIP (türkçe) anlamı

1. Fr. Umde. İlk unsur. Temel kanaat
2. temel düşünce. Temel bilgi
3. Man: Her çeşit münakaşanın dışında olan.

PRENSIP (türkçe) anlamı

4ilke
5. umde. PRENSİP i. (fr. principe). İlke: Muhterem Efendiler
6. halkın kendi eliyle kendini idare etmesi prensibini ortaya koyan bizdik (Atatürk). İslamcılar demokrasinin bütün prensiplerini Kur’an’da buluyorlardı (P. Safa).

PRENSIP (türkçe) ingilizcesi

1. n. principle
2basis
3dictate
4doctrine
5guideline
6rule
7. standing rule,

PRENSIP (türkçe) fransızcası

1. principe [le]

PRENSIP (türkçe) almancası

1. n. Grundsatz
2. Ideal
3. Prinzip
Önceki Paylaşımlar