Proje Hazırlamada Araştırmanın Önemi Nedir

proje hazırlamada araştırmanın önemi nedir proje hazırlamada araştırmanın
2010-01-21T18:43:30+02:00
onuyu kavramak, başka insanlarada öğrendiğin şeyi aktarabilmek.
0 Yorum Yap
proje hazırlamada araştırmanın önemi nedir proje hazırlamada araştırmanın
2010-01-18T00:43:31+02:00
Projede araştırmanın önemini şu şekilde anlayabiliriz:

Problemi ortaya koymak veya konu tespiti yapmak
Merak edilen bir konu hakkında neden, niçin şeklinde yapılan soru önermeleri bilimsel problemi ortaya koyar.

Problem ile ilgili gözlem yapmak, verileri toplamak
Beş duyu organı ile yapılan incelemelere gözlem denir. Gözlem yaparken sadece duyu organları kullanılıyorsa bu gözlem şekline nitel gözlem denir. Hata yapma olasılığı yüksektir. Araç ve gereçler kullanılarak yaptığımız gözleme ise nicel gözlem denir.

Veri toplamak
Gözlem yapılarak elde ettiğimiz gerçeklere veri denir. Bir başka ifadeyle veri, özel bir probleme ait gerçeklerdir.

Hipotez kurmak
Bir problemin çözümü için ortaya konulan geçici çözüm yoludur.
- İyi bir hipotez kısa ve özlü olduğu kadar eldeki verilerin çoğunu da kapsamalıdır. Hipotez verilere aykırı olmamalı � Probleme çoğunu da kapsamalıdır.
- Hipotez verilere aykırı olmamalı
- Probleme çözüm önermiş olmalı
- Yeni gerçeklere ve tahminlere yol açabilmeli
- Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.

Tahmin yapmak
Tahmin; akla, mantığa, verilere dayanarak bir olguyu veya olayı yaklaşık olarak kestirme işidir. Tahmin tezimiz hipotezim doğru ise olmalı olmalıdır cümleciğine uygun olmalıdır. Böylece hipotezden yeni sonuçlar çıkartmak mümkün olur.

Hipotezi kontrollü deneylerle sınamak
Hipotezle ilgili tahminler kontrollü deneylerle sınanır. Kontrollü deneyler iki deney grubu halinde yapılır. Bunlardan birisi kontrol grubu, diğeri ise deney grubudur. Kontrol grubu ile deney grubunun tüm şartları aynıdır. Ancak, denenmek istenen fikir deney grubuna uygulanırken kontrol grubuna uygulanmaz.

Doğruluğuna karar vermek
Hipotezi sınadığımız deneylerin neticesinde iki durum ile karşı karşıya kalırız.
- Hipotez doğru : Yapılan kontrollü deneyler dili sonucunda hipotezin doğruluğu ispat edilirse hipotez geçerlidir.
- Hipotez yanlış : Kontrollü deneyler sonucunda hipotez yanlış çıkarsa hipotez kesinlikle terkedilmez, ancak değiştirilir. Yeni bir hipotez kurulur, işlemler tekrar edilir.

Teori
Kökleşmiş hipotezlerdir. Doğruluğu tam ispatlanmadığı gibi çürütülememiş hipotezlerdir. Bu hipotezler yeni bulgularla da sürekli olarak desteklenir. Hipoteze oranla gerçeklere daha yakındırlar. Fakat ilerleyen zaman içinde çürütülebilirler.

Kanun ve Gerçek
Her bilim adamı tarafından aynı sonuçlarla tekrar edilebilen gözlemlerdir. Teoriler çürütülemezlerse ve geniş geçerlilik kazanmışlarsa kanun ve gerçeklere dönüşürler. Kontrollü deneylerle doğrulanır.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar