Putperest

Putperestlik ya da Putataparlık, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi bazen politeizm benzeri monoteist olmayan inanç yapılarını kastetmek için de kullanılır.

PUTPEREST (türkçe) anlamı

puta tapan.

PUTPEREST (türkçe) anlamı

1. Puta tapan:
Bu mabet de bir putperest mabedi değilse bile herhâlde ilk kiliselerden biriymiş.- Y. K. Beyatlı.

PUTPEREST (türkçe) ingilizcesi

1. adj. heathenish
2. pagan
3. heathen
4. profanen. idolater
5. worshipper of idols
6. heathen
7. pagan

PUTPEREST (türkçe) fransızcası

1. païen/ne [le][la]

PUTPEREST (türkçe) almancası

1. n. Heideadj. heidnisch
Putperest ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Putperestlik

Önceki Paylaşımlar