Putperestlik ya da Putataparlık, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi bazen politeizm benzeri monoteist olmayan inanç yapılarını kastetmek için de kullanılır.

PUTPEREST (türkçe) anlamı
Puta tapan:
Bu mabet de bir putperest mabedi değilse bile herhâlde ilk kiliselerden biriymiş.- Y. K. Beyatlı.
PUTPEREST (türkçe) anlamı
1. puta tapan
PUTPEREST (türkçe) ingilizcesi
1. adj. heathenish
2. pagan
3. heathen
4. profanen. idolater
5. worshipper of idols
6. heathen
7. pagan
PUTPEREST (türkçe) fransızcası
1. païen/ne [le][la]
PUTPEREST (türkçe) almancası
1. n. Heideadj. heidnisch
Putperest ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Putperestlik

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Dram

  Dram yada Drama. Hayatı, acıklı ve bazan güldürücü yönleriyle bir arada işleyen; insana toplum içindeki vazifelerini hatırlatan; ahlaki değerleri ön planda tutan; nesir ve nazım şeklinde sahnede oynanan bir tiyatro türü.

  Gentile

  Centil ya da Gentile (Latince: gentilis), Tanah ve Eski Ahit'te "İsrailoğulları'ndan olmayan" anlamında kullanılan tabir. Günümüzde çoğunlukla "Yahudi olmayan" anlamında kullanılır.

  Noel

  Noel Hz. İsa’nın doğum günü olduğu iddia edilerek 25 Aralıkta kutlanan Hıristiyan yortusu (bayramı). Latincede doğumla ilgili olan anlamına gelen bu yortuyu, bir kısım Hıristiyanlar 6 Ocakta kutlamaktadır.

  Pagan

  * Pagan (Din); Paganizme inanan kişi* Pagan (Ada); Mariana takımadalarına bağlı 50 kilometre karelik bir volkanik ada.

  Put

  Put kendisine ibadet edilen, secde edilen her şey; heykel, resim. Putlar; taş, kil, alçı, tunç gibi maddelerden kalıba dökülerek, yoğrulup pişirilerek ve yontularak insan, hayvan vs. şekillerde yapılırdı. Arkeologlar, Mezopotamya'daki kazılarda M.Ö. 3000 senesinde yapılan putlar ...

  Hidrolik

  Alm. Hydraulik, Fr. Hydraulique (f), İng. Hydraulics. Sıvıların ve bilhassa suyun mekanik özellik ve davranışlarını deneysel (tecrübî) ve teorik olarak inceleyen uygulamalı (tatbikî) bir bilim dalı. Sıvılar vâsıtasıyla kuvvetlerin nakil ve kontrolü.