Rab

Rab, tanrı. Türkçe`ye Arapça ``Rabb`` kelimesinden geçmiştir. Aslen İbranice olan rab kelimesi "efendi" veya "yüce" anlamlarına gelmektedir. Kitabı Mukaddes`de ve Kuran`da şu şekilde geçer:

RAB (türkçe) anlamı

tanrı.

RAB (türkçe) anlamı

1. Tanrı.
2. 2. anlamı beyefelefesaalhazreti isa lord ünvanı vermek.

Rab (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. seconds
2. second helping of food,

Rab İngilizce anlamı ve tanımı

Rab anlamları
    (noun) A rod or stick used by masons in mixing hair with mortar.
Rab tanım:
Kelime: rab
3. rab
4. Click here to search for another word in the Turkcebilgi.com Online Dictionary.
,

RAB (türkçe) ingilizcesi

5. n. seconds
6. second helping of food
7. n. the Lord,

RAB (türkçe) almancası

1. Gott
2. der Herr
Rab, tanrı. Türkçe`ye Arapça ``Rabb`` kelimesinden geçmiştir. Aslen İbranice olan rab kelimesi "efendi" veya "yüce" anlamlarına gelmektedir. Kitabı Mukaddes`de ve Kuran`da şu şekilde geçer:

``"...RAB Tanrı göğü ve yeri yarattığında, yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü RAB Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu..."`` (Yaratılış 2:4)

``"...Ben sizin O`na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak, Rabbim`in bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi herşeyi kuşatmıştır. Hâla ibret almıyor musunuz?"`` (Enâm Sûresi, 80. í‚yet)

``"Davut`un kendisi, Kutsal Ruh`tan esinlenerek şöyle demişti: `Rab Rabbim`e dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur`."`` (Markos 12:36)

Rabbi, hahamİbranice`de rab kelimesinden türemiş rabbi kelimesi "din âlimi, öğretmeni" anlamında kullanılagelmiştir. Yahudilikte bilinen ilk rabbi Musa`dır. Türkçe`de bu sözcük yerine ``haham`` ismi kullanılmaktadır.

Kaynaklar

  • TDK sözlük, ``rab``
  • Oxford İngilizce Sözlük, ``rabbi``
  • İngilizce Vikipedi, ``rabbi``
  • Kuran
  • Kitabı Mukaddes
Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Rab maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar