rabia

Rābiʿatü-l-ʿAdeviyyetü-l-Ḳaysiyye (d. 752 - ö.

RABIA (türkçe) anlamı

1. (Müe.) Dördüncü.
2. Saatteki sâlisenin altmışta biri.

RABIA (türkçe) anlamı

3. (Arapça) Kadın ismi 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf.
Rabia Rabiat'ül Adeviyye (752-801) Basralı ünlü kadın sufi. İlk dönem sufi şairleri arasından en önemli isimlerden biridir. İlahi aşk öğretisi kendisinden sonraki sufileri de önemli ölçüde etkilemiştir. Yirminci yüzyılda Rabia hakkında kaleme alınmış en kapsamlı eser, Margaret Smith'in master tezi olarak kaleme aldığı ve daha sonra kitaplaştırılan ve Türkçe'ye de çevirilen Rabia the Mystic adlı eserdir. == Hayatı == Basra'lı ünlü kadın sufi Rabia, kesin olmamakla birlikte 752 tarihlerinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin dördüncü kızı olduğu için kendisine Rabia ismi verildi. Anne ve babasını kaybeden Rabia, henüz çocukken köle olarak satıldı. Elini sakatlamak pahasına kaçmaya çalıştı ancak yeniden yakalandı. Efendisi, Rabia'nın halini görüp onu serbest bıraktı. Önemli sufilerden kendisine yapılan evlenme tekliflerini geri çevirip, 801'de ölünceye kadar bekar yaşadı. Hikayesi ve sözleri 13. yüzyıl sufilerinden Feriüddin Attar'ın, kimi evliyaların hayatları ve sözlerini derlediği ünlü eseri "Tezkiret'ül Evliya"da yer almaktadır. Attar; kendisine, neden kitabına Rabia'yı aldığını soracak olanları, Peygamberin, "Tanrı sizin suretlerinize değil niyetlerinizle bakar." sözünü delil göstererek yanıtlamaktadır. == Kaynaklar == * Muslim Saints and Mystics * Rabia, Hallac, Ibn Arabi == Ek Okumalar == * Margaret Smith, Bir Kadın Sufi: Rabia İnsan Yayınları, 1991 * Margaret Smith, Muslim Women Mystics, Oneworld Publications; Second, Revised edition (October 1, 2001) * Feriüddin Attar, Tezkiret'ül Evliya * Camille Adams Helminski, Women of Sufism: A Hidden Treasure * Charles Upton, Doorkeeper of the Heart: Versions of Rabi'a, Pir Press (January 30, 2004) * Widad El Sakkakini, First Among Sufis: The Life and Thought of Rabia al-Adawiyya, Octagon Press, Limited (December 1982) * Javad Nurbakhsh, Sufi Women, tr. Leonard Lewisohn (London: Khaniqah-Nimatullahi Publications, 1990), == Bağlantılar == * Camille Adams Helminski - Women & Sufism * Rabia, Hallac, Ibn Arabi * Muslim Saints and Mystics * Doorkeepers of the Heart

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki rabia maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Emetullah Rabia Gülnuş Sultan

  Emetullah Rabia Gülnuş Sultan (1647-1715) Osmanlı İmparatorluğunun Valide Sultan'ı, 2 ayrı padişahın annesi (II. Mustafa ve III. Ahmet) ve Sultan IV. Mehmet'ın eşiydi.

  Rabia Sermi Sultan

  Rabia Sermi Sultan (1698-1732) Osmanlı padişahı I. Abdülhamit'nın annesi ve Sultan III. Ahmet'in eşiydi.

  Rabia Hatun Camii

  Rabia Hatun Camii Musul`da Rabiiyye Mahallesi`nde bulunur.

  Rabia Kadir

  ''Gök'ün savaşcısı'' adlı kitap

  Rabies

  Kuduz.

  Rage

  RAGE), Rockstar North'a katkı sağlamak isteyen ''RAGE Technology Group'' adı altında küçük bir ekibin oyun geliştirici şirket Rockstar San Diego'da oluşturduğu bir oyun motorudur. Rockstar Games, oyun geliştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla bu oyun motorunu PC, PlayStation 3, Wii ve ...

  Orhan Gazi

  Orhan Gazi (1281 - 1360) 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşireti'nin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli, dindar, adaletli, ...

  Rabia

  Rābiʿatü-l-ʿAdeviyyetü-l-Ḳaysiyye (d. 752 - ö.

  Rütbe

  Rütbe Sıra, derece, mertebe; devlet memurlarıyla halktan bazılarına verilen paye, ünvan. Askerlikte emir ve komuta zincirini çalıştırmak ve disiplini koruyabilmek için rütbe ihdas edilmiştir. Ayrıca hükümet emirlerinin yerine getirilmesi için amirle, memurluğun derecelerini tayin ...

  Vali

  Vali, bir il'de merkezi idarenin yürütme organının başıdır. Vali bakanlar kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanır ve merkezi idarenin ildeki en büyük temsilcisi konumundadır. Hem merkezi idare temsilcisi konumunda hem de yerel bir yönetim birimi olan il özel idaresinin ...