Radikal

Radikal; aşağıdakilerden birini kastediyor olabilir:

RADIKAL (almanca) türkçe anlamı

1. i. kök alma (n)
2. esas madde (n)

RADIKAL (türkçe) anlamı

3köklü
4kesin
5kökten
ve s. köktenci.

RADIKAL (türkçe) anlamı

6. 1 . Köklü
7kesin
8kökten
9. Radikal hareket.-
10. 2 . Köktenci.
11

Radikal (almanca) ingilizcesi

1. gazetesi] adv. radically
2. in a radical manner
3. in an extreme manner
4fundamentally
thoroughly,

RADIKAL (türkçe) ingilizcesi

5. [Radikal gazetesi] adj. radical
6extreme
7. having extreme political views
8fundamental
9. pertaining to a root
10. adv. radically
11. in a radical manner
12. in an extreme manner
13fundamentally
14thoroughly
15. adj. radical
16sweeping
17. root and branch,

Radikal (almanca) fransızcası

1. n. radical (m)
2. adj. extrémiste
3. radical
4. catégorique
5. adv. radicalement
6. catégoriquement

RADIKAL (türkçe) almancası

1. adj. einschneidend
2. extrimistisch
3. radikal
1- Temel, mutlak, topyekün ya olan bir şeyi tanımlamak için kullanılan sıfat. 2- Politik sistemde geniş kapsamlı ve temel bir dönüşümün gerekliliğini savunan kişiyi; siyasi yelpazede aşırı uçlarda, ama özellikle de solda yer alan birini tanımlamak için kullanılan politik niteleme.

Bu bağlamda, sosyal ve politik alanda büyük değişimlerin, kökten dönüşümlerin savunuculuğunu yapan teori ve hareketler de radikal sıfatıyla kategorileştirilir. Gele­nekle, kurumlaşmış ve yerleşik geçmişle olan tüm ilişkileri koparmak ve yeni bir sayfa açmak isteyenlerin görüşü, aynı zamanda ra­dikalizm olarak tanımlanır. Bu anlamda radi­kalizm Fransa ‘da, liberalizm, cumhuriyetçilik ve sekülarizm için genel bir terim olarak kul­lanılırken, İngiltere’de felsefi radikalizm anla­mında, Jeremy Bentham ve John Stuart Mill’in temel unsurları iktisadi liberalizm, akılcılık, yararcılık ve bireycilik olan felsefe­sini tanımlamak için kullanılmıştır.

Önceki Paylaşımlar