Radon

Radon radyumun radyoaktif bozunması sonucu meydana gelen, soy gazlar sınıfından bir element. Radon, radyumla berâber, tabiî bir radyoaktif element olan uranyum-238 kaynağına dayanır. Atom numarası 86, kütle numarası 222 olup Rn sembolüyle gösterilir. Aynı kütle numaralı iki önemli izotop daha vardır. Biri toron olup, toryum-232 radyoaktif bozunma zincirindedir. Diğeri de uranyum-235 zincirinden olan aktinondur.

RADON (almanca) türkçe anlamı

1. i. radon (n)

RADON (türkçe) anlamı

2. Atom numarası 86
3. atom ağırlığı 222 olan
4. radyum tuzunun su ile işlenmesinden
5. hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen
6. boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element (simgesi Rn).

RADON (türkçe) anlamı

7. atom numarası 86
8. atom ağırlığı 222 olan
9. radyum tuzunun su ile işlenmesinden
10. hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen
11. boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element
12. simgesi rn.

Radon (almanca) ingilizcesi

n. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium),

Radon (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. radon
2. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium),n. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)n. (Chemistry) radon
3. radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)n. radon
(Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium),

RADON (türkçe) ingilizcesi

4. n. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)n. (Chemistry) radon
5. radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium)n. radon
6. (Chemistry) radioactive gaseous chemical element (produced by the breakdown of radium),

Radon (almanca) fransızcası

1. n. radon (m)

Radon (fransızca) almancası

1. n. radon

Radon (ingilizce) italyancası

1. s. (Chim
2. Atom) radon
3. radioemanazione
4. emanazione radioattiva

Radon (ingilizce) ispanyolcası

1. s. radón

Radon (ingilizce) portekizcesi

1. s. tipo de gás venenoso

Radon (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. radon
Radon radyumun radyoaktif bozunması sonucu meydana gelen, soy gazlar sınıfından bir element. Radon, radyumla berâber, tabii bir radyoaktif element olan uranyum-238 kaynağına dayanır. Atom numarası 86, kütle numarası 222 olup Rn sembolüyle gösterilir. Aynı kütle numaralı iki önemli izotop daha vardır. Biri toron olup, toryum-232 radyoaktif bozunma zincirindedir. Diğeri de uranyum-235 zincirinden olan aktinondur.

Özellikleri ve kullanılışı: Radon, oda sıcaklığında yoğunluğu 10 gram/litre olan renksiz bir gazdır. Erime noktası -71°C ve kaynama noktası da -62°C’dir. İnert (atıl) bir gaz olma tabiatından dolayı radyum ihtivâ eden bütün çözelti veya füzyonlarda açığa çıkar. Radyum tabiatta bulunduğu hâlde radon atmosferde bulunur. Radon, bir alfa tâneciği neşrederek yarılanma ömrü 3,85 gün olan radyum A’ya bozunur. Radyum A polonyumun bir izotopu olup, ardarda meydana gelen bozunma ürünleri katı maddelerin yüzeylerine yapışabilir ve atmosferden de kolaylıkla filtre edilebilir. On gramlık radyumdan hergün bir mm3 radon kazanılabilir. Yüksek radyoaktiflik gösteren radon, radyum çözeltilerinden pompalanır ve küçük tüplere kapatılır. Bu radyoaktif tüpler tıpta, radyoterapide kullanılır. Kezâ radon, radyoaktif maddelerin radyasyonlarının kimyâsal etkilerini incelemek maksadıyla da istifâde edilen bir maddedir.

Atom numarası: 86 Simge: Rn Kütle numarası: 222.0176 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:
Önceki Paylaşımlar