Rahmet

RAHMET (türkçe) anlamı

1 Merhamet
2acımak
3. şefkat etmek
4. ihsan etmek
5esirgemek
6. Mc: Yağmur.(...Sâni-i Âlem'in her şeyi içine almış ve her şeyi istilâ ve istiab etmiş bir rahmet -i vâsiası vardır. Vâlidelerin
7. hattâ bir cihette nebatatın evlâdına olan şefkatleri ve küçük
8. zayıf yavrularının sühulet-i rızkları
9. o rahmet deryasından bir katredir. M.N.)

RAHMET (türkçe) anlamı

10. (Arapça). - Acıma
11esirgeme
12koruma
yarlığama. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RAHMET (türkçe) anlamı

13. (tanrı) birinin suçunu bağışlama
14yarlıgama
15merhametetme
16yağmur

RAHMET (türkçe) ingilizcesi

1. n. god's compassion
2rain
3mercy

RAHMET (türkçe) fransızcası

1. bénédiction [la]

RAHMET (türkçe) almancası

1. Gnade
2. Segen
Önceki Paylaşımlar