Rahmet

RAHMET (türkçe) anlamı

1. Merhamet
2. acımak
3. şefkat etmek
4. ihsan etmek
5. esirgemek
6. Mc: Yağmur.(...Sâni-i Âlem'in her şeyi içine almış ve her şeyi istilâ ve istiab etmiş bir rahmet -i vâsiası vardır. Vâlidelerin
7. hattâ bir cihette nebatatın evlâdına olan şefkatleri ve küçük
8. zayıf yavrularının sühulet-i rızkları
9. o rahmet deryasından bir katredir. M.N.)

RAHMET (türkçe) anlamı

10. (Arapça). - Acıma
11. esirgeme
12. koruma
yarlığama. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RAHMET (türkçe) anlamı

13. (tanrı) birinin suçunu bağışlama
14. yarlıgama
15. merhametetme
16. yağmur

RAHMET (türkçe) ingilizcesi

1. n. god's compassion
2. rain
3. mercy

RAHMET (türkçe) fransızcası

1. bénédiction [la]

RAHMET (türkçe) almancası

1. Gnade
2. Segen
Önceki Paylaşımlar