Rant

İktisatçılar tarafından rantın tanımı "Doğanın getirisi" şeklinde yapılır.

RANT (inglizce) türkçe anlamı

1. f. yüksekten atmak
2. atıp tutmak
3. bağırarak ve mimiklerle konuşmak
4. ateş püskürmek
5. i. ağız kalabalığı
6. atıp tutma
7. farfaralık

RANT (türkçe) anlamı

8. bir mal ya da paranın
belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir.

RANT (türkçe) anlamı

9. Bir mal veya paranın
10. belirli bir süre içinde emek verilmeksizin sağladığı gelir.
11. 2. anlamı abartmalı söz rant and rave atıp tut
12. ateşli konuşma
13. ağız kalabalığı
14. ateşli şekilde konuş
15. ağız kalabalığı etmek
16. yüksekten atmak
17. atıp tutmak
18. büyük söz söylemek.
19. 3. anlamı (ağız kalabalığı ile) ateşli bir şekilde kon.... ağız kalabalığı.
1.

Rant İngilizce anlamı ve tanımı

Rant anlamları
    (noun) High-sounding language
2. without importance or dignity of thought
3. boisterous
4. empty declamation
5. bombast
6. as
7. the rant of fanatics.(v. i.) To rave in violent
8. high-sounding
9. or extravagant language
10. without dignity of thought
11. to be noisy
12. boisterous
13. and bombastic in talk or declamation
14. as
15. a ranting preacher.
Rant tanım:
Kelime: rant
16. Söyleniş: 'rant
17. İşlev: verb
18. Kökeni: obsolete Dutch ranten
19. randen
20. intransitive senses
21. 1 : to talk in a noisy
22. excited
23. or declamatory manner
24. 2 : to scold vehemently
25. transitive senses : to utter in a bombastic declamatory fashion
26. - rant·er noun
27. - rant·ing·ly /'ran-ti[ng]-lE/ adverb
28.
Rant ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Bombast
29. Claptrap
30. Fustian
31. Harangue
32. Jabber
33. Ranting
34. Rave
35. Spout
36. ,n. wild uncontrolled speech
37. loud violent utterance
38. v. speak in an uncontrollable manner
39. talk loudly
speak wildly,

RANT (türkçe) ingilizcesi

40. n. wild uncontrolled speech
41. loud violent utterance
42. v. speak in an uncontrollable manner
43. talk loudly
44. speak wildly,

Rant (ingilizce) fransızcası

1. n. folie
2. divagation
3. extravagance
4. v. déclamer
5. parler avec extravagancer
6. tempêter
7. parler violemment

Rant (ingilizce) almancası

1. n. Redeschwall
2. Tirade
3. v. wettern
4. herumschnauzen
5. schimpfen
6. lärmen
7. schwadronieren

Rant (ingilizce) italyancası

1. s. discorso enfatico
2. concione
3. declamazione
4. ciancia
5. chiacchiera
6. diatriba
7. filippica
8. invettiva
9. v. sbraitare
10. vociare
11. gridare

Rant (ingilizce) ispanyolcası

1. s. discurso rimbombante
2. v. vociferar
3. chirlar
4. discursear
5. hablar con rimbombancia
6. decir con rimbombancia

Rant (ingilizce) portekizcesi

1. s. linguagem bombástica
2. fala besteira
3. desvairo
4. v. endoidecer
5. falar alto

Rant (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. gebulder
2. geschetter
3. bombast
4. ww. hoogdravend spreken
5. declameren
6. oreren
7. hoogdravend : hoogdravende taal voeren
8. uitvaren
9. bulderen
10. schetteren
İktisatçılar tarafından rantın tanımı "Doğanın getirisi" şeklinde yapılır. Başka bir deyişle rant hiç emek harcamadan elde edilen kazanımlardır.

Korkut Boratava göre rant, daha geniş bir yorumla, belki de "avanta" teriminin anlamına da geçerek şöyle tanımlanır: "devletin çeşitli uygulamalarla bireysel, endüstriyel veya sektörel olarak özel teşebbüs lehine herhangi bir çıkar avantajı yaratması; bu avantajın realizasyonu ve paylaşımı"dır.

Kaynakça

  • Korkut Boratav (2000), Yeni Dünya Düzeni Nereye, İmge Kitabevi (Sy. 141).
Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Rant maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar