Rasyonel

1- Akla ve düşünce ya­salarına uygun olan; 2- Akıl içeren, aklın varlığı ya da faaliyetiyle belirlenen şey; 3- Akıl­lı, akılcı bir biçimde gerçekleşmeye veya fonksiyon göstermeye, rasyonel bir araştır­maya katılmaya yetili olma durumu; 4- Anla­şılmaya uygun, elverişli bir yapıda olma hali;

RASYONEL (türkçe) anlamı

1. Fr. Fls: Akla uygun
2. hesaplı
3. ölçülü
4. biçili

RASYONEL (türkçe) anlamı

5. usa dayanan
6. ölçülü
7. ussal
8. hesaplı

RASYONEL (türkçe) ingilizcesi

1. adj. rational
2. rationalistic
3. rationalist
4. efficient

RASYONEL (türkçe) fransızcası

1. rationel/le

RASYONEL (türkçe) almancası

1. adj. rational
2. rationell
3. verstandesmäßig
 1- Akla ve düşünce ya­salarına uygun olan; 2- Akıl içeren, aklın varlığı ya da faaliyetiyle belirlenen şey; 3- Akıl­lı, akılcı bir biçimde gerçekleşmeye veya fonksiyon göstermeye, rasyonel bir araştır­maya katılmaya yetili olma durumu; 4- Anla­şılmaya uygun, elverişli bir yapıda olma hali; 5- Aklın ilkelerine uygun düşen, anlaşı­labilir olan; tutarlılık, basitlik, tamlık, düzen ve mantıksal yapı sergileyen, disiplin için kullanılan niteleme.
Önceki Paylaşımlar