Rasyonel

1- Akla ve düşünce ya­salarına uygun olan; 2- Akıl içeren, aklın varlığı ya da faaliyetiyle belirlenen şey; 3- Akıl­lı, akılcı bir biçimde gerçekleşmeye veya fonksiyon göstermeye, rasyonel bir araştır­maya katılmaya yetili olma durumu; 4- Anla­şılmaya uygun, elverişli bir yapıda olma hali;

RASYONEL (türkçe) anlamı

1. Fr. Fls: Akla uygun
2hesaplı
3ölçülü
4biçili

RASYONEL (türkçe) anlamı

5 usa dayanan
6ölçülü
7ussal
8hesaplı

RASYONEL (türkçe) ingilizcesi

1. adj. rational
2rationalistic
3rationalist
4efficient

RASYONEL (türkçe) fransızcası

1. rationel/le

RASYONEL (türkçe) almancası

1. adj. rational
2. rationell
3. verstandesmäßig
 1- Akla ve düşünce ya­salarına uygun olan; 2- Akıl içeren, aklın varlığı ya da faaliyetiyle belirlenen şey; 3- Akıl­lı, akılcı bir biçimde gerçekleşmeye veya fonksiyon göstermeye, rasyonel bir araştır­maya katılmaya yetili olma durumu; 4- Anla­şılmaya uygun, elverişli bir yapıda olma hali; 5- Aklın ilkelerine uygun düşen, anlaşı­labilir olan; tutarlılık, basitlik, tamlık, düzen ve mantıksal yapı sergileyen, disiplin için kullanılan niteleme.
Önceki Paylaşımlar