Reform

Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir. Reform'un Nedenleri 1-Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması. 2-Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması. 3-Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin so

REFORM (almanca) türkçe anlamı

1. i. iyileştirme (f)
2. reform (f)

REFORM (inglizce) türkçe anlamı

3. f. reform yapmak
4. devrim yapmak
5. düzeltmek
6. ıslah etmek
7. düzelmek
8. adam olmak
9. tekrar kurmak
10. yeniden düzenlemek
11. yeniden biçimlendirmek
12. tekrar sıraya koymak (askerler)
13. i. devrim
14. ıslah
15. reform
16. yenilik
17. yeniden düzenleme
18. yeniden kurma

REFORM (türkçe) anlamı

19. daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik
20. düzeltme
21. düzeltim
22. ıslahat: tanzimatın çeşitli reformlarını gerçekleştirmeyen
23. onları kendi çıkarlarına uyacak şekle sokmayı başaran dinciler değil
toprak ağaları ve derebeyi artıklarıdır .

REFORM (türkçe) anlamı

24. Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik
25. iyileştirme
26. düzeltme
27. ıslahat
28. 2. anlamı düzene koymak
29. yeniden teşkil etmek
30. yeni şekle koymak.
31. 3. anlamı düzeltmek. geliştirmek. düzelmek. gelişmek. -de reform yapmak. reform. düzeltim.
32. 4. reform.

Reform (almanca) ingilizcesi

1. n. correction
2. improvement
3. amendment,

Reform İngilizce anlamı ve tanımı

Reform anlamları
    (v. i.) To return to a good state
4. to amend or correct one's own character or habits
5. as
6. a man of settled habits of vice will seldom reform.(noun) Amendment of what is defective
7. vicious
8. corrupt
9. or depraved
10. reformation
11. as
12. reform of elections
13. reform of government.(v. t.) To put into a new and improved form or condition
14. to restore to a former good state
15. or bring from bad to good
16. to change from worse to better
17. to amend
18. to correct
19. as
20. to reform a profligate man
21. to reform corrupt manners or morals.
Reform tanım:
Kelime: re·form
22. Söyleniş: ri-'form
23. İşlev: verb
24. Kökeni: Middle English
25. from Middle French reformer
26. from Latin reformare
27. from re- formare to form
28. from forma form
29. transitive senses
30. 1 a : to put or change into an improved form or condition b : to amend or improve by change of form or removal of faults or abuses
31. 2 : to put an end to (an evil) by enforcing or introducing a better method or course of action
32. 3 : to induce or cause to abandon evil ways <reform a drunkard>
33. 4 a : to subject (hydrocarbons) to cracking b : to produce (as gasoline or gas) by cracking
34. intransitive senses : to become changed for the better
35. synonym see CORRECT
36. - re·form·abil·i·ty /-for-m&
37. -'bi-l&
38. -tE/ noun
39. - re·form·able /-'for-m&
40. -b&
41. l/ adjective
42.
Reform ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Reclaim
43. Rectify
44. Regenerate
45. ,n. correction
46. improvement
47. amendment
48. v. amend
49. fix
50. correct
51. improve
52. make positive changes
53. n. reform
54. correction
55. improvement
amendment,

REFORM (türkçe) ingilizcesi

56. n. correction
57. improvement
58. amendment
59. v. amend
60. fix
61. correct
62. improve
63. make positive changes
64. n. reform
65. correction
66. improvement
67. amendment

Reform (almanca) fransızcası

1. n. réforme (f)

Reform (ingilizce) almancası

1. n. Reformierung
2. (Ver-) Besserung
3. Reformation
4. v. reformieren
5. erneuern
6. neu gründen

Reform (ingilizce) italyancası

1. s. riforma
2. ravvedimento
3. v. riformare
4. apportare riforme a
5. correggere
6. rimettere sulla retta via
7. fare ravvedere
8. eliminare
9. porre fine a

Reform (ingilizce) ispanyolcası

1. s. reforma
2. reformación
3. v. reformar
4. enmendar
5. reformarse
6. cambiar la forma de
7. regenerar

Reform (ingilizce) portekizcesi

1. s. reforma
2. conserto
3. v. reformar

Reform (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. reformeren
2. ww. opnieuw vormen
3. maken
4. hergroeperen
5. opnieuw opstellen (militaire term)
6. hervormen
7. bekeren
8. verbeteren
Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir.

Reform'un Nedenleri

1-Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.

2-Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.

3-Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.

4-Endülüjans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.

5-Rönesans hareketlerinin etkisi.

Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi.

1517'li yıllarda Reform düşüncesi Almanya'da Martin Luther tarafından ortaya atıldı. Sonunda Luther'in görüşleriyle Protestanlık mezhebi doğdu. Protestanlar ve Katolikler arasında mücadeleler Ogsburg Antlaşması ile sona erdi (1555). Buna göre; Protestanlık Mezhebi ve Kilisesi kesin olarak kabul edilmiştir.

Alman prensleri istedikleri mezhebi seçme ve kendi topluluklarına kabul ettirme konusunda serbest oldular. Prensler, kendi ülkelerinde din işlerinin mutlak hakimi haline geldiler. Prenslerin mezheplerini kabul etmeyen Almanların başka yerlere göç etmesine izin verildi. Almanya'da başlayan Reform hareketleri İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelere de yayılmıştır.

Reform'un Sonuçları

1-Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks Mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.

2-Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.

3-Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.

4-Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.

5-Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.

Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ'da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesini engellemiştir.

1-Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.

2-Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.

3-Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.

4-Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu Hıristiyandı. Osmanlı Devleti bunlara inanç ve din konularında serbestlik tanıyarak geniş haklar verdi. Osmanlı'da dini bakımdan bağımsız olan Hıristiyan Toplumu, Avrupa'daki mezhep kavgalarından etkilenmedi. Bunda Osmanlı Devleti'nin Hıristiyan halkı kilisenin suistimallerine karşı koruması etkili olmuştur.

Reform Reform
2010-04-12T17:43:56+03:00
martin lutherin bir din adamı olduğunu belirtmemişsiniz
0 Yorum Yap
Reform Reform
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Reform
Reform haritadaki konumu.
Reform haritası
Reform
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı Reform haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar