SABRETMEK (türkçe) anlamı
1. Sabır göstermek
sabırlı davranmak:
Peygamber olsa ancak bu kadar sabrederdi.- R. N. Güntekin.
SABRETMEK (türkçe) anlamı
2. sabır göstermek
3. sabırlı davranmak.
SABRETMEK (türkçe) ingilizcesi
1. v. be patient
2. endure
3. forbear
4. bear with,
SABRETMEK (türkçe) fransızcası
1. patienter
2. prendre patience
SABRETMEK (türkçe) almancası
1. v. gedulden
2. zuwarten

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Ribat

  İslam devletlerinin kara ve deniz sınırlarındaki, önemli noktalarda bulunan sınır karakolu niteliğinde müstahkem yapılar. Arapça olan ribat; “bağlamak, sağlamlaştırmak, sağlam yürekli olmak, sabretmek, işe azimle devâm etmek, kuvvet vermek” mânâlarına gelir. Ribatlar, daha ...

  Tahammül

  Hoşgörü, müsamaha, tahammül, tesamuh, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme, ...

  Hz. Ya'kub

  >Kur'ân'da adı geçen peygamberlerden biri. Ya'kûb (a.s)'ın soyu, İshâk (a.s) vasıtasiyle İbrahim (a.s)'a dayanmaktadır. O, İshak (a.s)'ın ve İshak (a.s) da İbrahim (a.s)'ın oğludur. Annesinin adı Refaka'dır.