Sadak

Sadak

Sadak ya da okluk, ok ile yay koymaya yarayan torba. Daha çok omuzdan bir bağla sırta asılır (''sırt sadağı'') ya da belde kemere takılı (''bel sadağı'') olarak taşınır. Geleneksel olarak deri, ahşap (huş kabuğu), kürk ya da diğer doğal malzemeden yapılırken, günümüzde genelde metal ya da plastikten yapılır.

SADAK (türkçe) anlamı

1. Okları koymağa mahsus torba veya kutu şeklindeki kılıfın adıdır. Boyuna asılan bu âlete tirkeş veya tirdan da denilirdi.

SADAK (türkçe) anlamı

(Türkçe) Erkek ismi 1. Ok koymaya yarayan meşin torba. 2. Sabah yeli.

SADAK (türkçe) anlamı

2. içine ok konulan torba ya da kutu biçiminde kılıf.

SADAK (türkçe) ingilizcesi

1. quiver

SADAK (türkçe) fransızcası

1. carquois [le]

SADAK (türkçe) almancası

1. Köcher
Sadak ya da okluk, ok ile yay koymaya yarayan torba. Daha çok omuzdan bir bağla sırta asılır (sırt sadağı) ya da belde kemere takılı (bel sadağı) olarak taşınır. Geleneksel olarak deri, ahşap (huş kabuğu), kürk ya da diğer doğal malzemeden yapılırken, günümüzde genelde metal ya da plastikten yapılır. == Adlandırma == Türkçedeki sadak kelimesi Moğolca (sagadag, Kalmukça saadg саадг) kökenlidir ve diğer Türk dillerinde de kullanılır: Kumukça sadak (садакъ), Kırgızca saadak (саадак) ya da saadak kabı (саадак кабы), Tuvaca sağadak (сағадақ). Türkçeden ya da Moğolcadan İslav dillerine de geçmiştir: Rusça (сайдак, сагайдак, садак, саадак, сагадак, согодак), Ukraynaca (сагайдак). Türkçede sadak dışında okluk, ok kesesi, kandil, kubur, tirkeş gibi adlar da kullanılır. Divânu Lügati't-Türk'te kėş olarak geçer.

Dış bağlantılar

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Sadak maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar