Safha

SAFHA (türkçe) anlamı

1. Aynı şey üzerinde görülen değişik hâllerden her biri.
2. Bir şeyin gözle görülen yüzlerinden her biri.
3. Kısım
4. Bir şeyin düz yüzü.
5. El ayası.
6. Bir hâdisede birbiri ardınca görülen hâllerin beheri.
7. Yazılmış ve yazılabilir sahife.

SAFHA (türkçe) anlamı

8. evrefaz

SAFHA (türkçe) ingilizcesi

1. n. phase
2. stage

SAFHA (türkçe) fransızcası

1. phase [la]

SAFHA (türkçe) almancası

1. Phase
2. Stadium
Önceki Paylaşımlar