Sanat Kaça Ayrılır Dalları Nelerdir

Sanat 3'e ayrılır;

1. İşitsel (fonetik) sanatlar


Örnek; müzik bölümünden yemen türküsü, edebiyattan savaş ve barış vb.

2. Görsel (plastik) sanatlar


Örnek; mimaride anıtkabir, heykeldedüşünen adam, resimde kaplumbağa terbiyecisi ve hat güzel yazı çalışmaları vb.

3. Dramatik (ritmik) sanatlar


Örneğin; tiyatroda vatan yahut silistre, dansta anadolu ateşi, sinemada beyaz melek, balede fındık kıran balesi, operada sihirli fülüt vb.
0 Yorum Yap
3'e ayrılır bunlar işitsel, görsel ve dramatik sanatlardır
0 Yorum Yap
İSİTSEL GÖRSEL DRAMATİK olarak 3 ayrılr
0 Yorum Yap
Sanat, belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur.

Detay ise insanların, tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslûpla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir.

GÜZEL SANATLAR KAÇA AYRILIR?

Güzel Sanatlar kendi içinde 7 bölüme yarılır.Bunlar:

1-Mimari (Yapı sanatı)
2-Resim
3-Heykel (Yontu)
4-Edebiyat
5-Müzik
6-Tiyatro
7-Sinema

SANAT DALLARININ DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ

1-FİLOLOJİ: Dil bilimidir. Dünya üzerindeki var olan dilleri inceler.

2-PALEOGRAFİ: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır. Yazıların tür ve şekillerini inceler.

3-EPİGRAFİ: Kitabeleri (taşlar üzerine işlenen yazıları) okuyup araştıran ve yorumlayan bilim dalıdır.

4-ARKEOLOJİ: Kazı bilimidir. Toprak veya su altında kalmış, geçmiş uygarlıklara ait kalıntıları ve eserleri saptayarak bunların çıkarılmasını ve değerlendirilmesini sağlar.

5-NÜMİSMATİK: Madeni para (sikke) bilimidir. Geçmişte basılmış paraları inceler.

6-KRONOLOJİ: Zaman bilimidir. Olayların tarihlerini saptayarak, oluşum sıralarını düzenler.

7-ARKEOMETRİ: Arkeolojik buluntuların saptanması ve tarihlerinin belirlenmesinde, fen, doğa bilimleri, matematiksel ölçüm ve analiz yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.

8-COGRAFYA: Her olayın belirli bir mekanda meydana gelmiş olması sebebiyle bu bilim dalı sanat tarihi ile yakından ilgilidir.

9-ETNOGRAFYA (ETNOLOJİ) : Halk bilimidir.Toplumların öz kültürlerini, özellikle halk kültürünü inceler.

10 ANTROPOLOJİ: İnsanın fiziki yapısını inceleyen ve insan ırklarını sınıflandıran bilim dalıdır.

11-PALEOANTROPOLOJİ: İnsan türlerinin en eski fosilleşmiş kalıntıları-
Nı inceleyen bilim dalıdır.

12-TARİH: İnsan toplumlarında ve toplumlar arasında meydana gelen olay ve gelişmeleri belirli yer ve zaman göstererek sebep ve sonuç ilişkilerini araştırıp, inceleyen bilim dalıdır.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar