Savunmak

SAVUNMAK (türkçe) anlamı

1
2. 1 . Herhangi bir saldırıya karşı koymak
3. saldırıya karşı korumak
4. müdafaa etmek.
5. 2 . Hareket veya düşünceyi söz ve yazı ile doğru
6. haklı göstermeye çalışmak.
7. 3 . Yapılan bir suçlamaya veya ithama karşı kendi haklı gösterecek sebepler ileri sürmek.
8. 4 . Bir kişiyi desteklemek
9. ona arka çıkmak.
5 . spor Futbolda bir takım kendi kalesini korumak için oyun süresince çaba göstermek.

SAVUNMAK (türkçe) anlamı

10. herhangi bir saldırıya karşı koymak
11. saldırıya karşı korumak
12. müdafaa etmek.(söz ya da yazı ile) bir kimseyi
13. eylem ya da düşünceyi doğru
14. haklı göstermeye çalışmak
15. onun yanında olmak.

SAVUNMAK (türkçe) ingilizcesi

1 v defend
2. line up with
3advocate
4protect
5. stand up for
6. stick up for
7argue
8. argue for smth.
9plead
10justify
11champion
12. declare oneself
13fence
14fight
15. stand up
16vindicate

SAVUNMAK (türkçe) fransızcası

1. défendre
2. maintenir
3. plaider
4. prendre fait et cause pour qn
5. sauvegarder
6. soutenir

SAVUNMAK (türkçe) almancası

1. v. schützen
2. verfechten
3. verteidigen
Önceki Paylaşımlar