secde

Secde namazda alnı ve burnu yere koymak. Secde, Allahü tealaya karşı kulluğu arz etmenin, tevazu ve saygının son derecesidir. İnsanın küçüklüğünü ve muhtac bir varlık olduğunu göstermesidir. Secde, Allahü tealaya ibadet için yapılır. adem aleyhisselama ruh verilip canlanınca, Allahü tealanın emri üzerine melekler ona secde etmişlerdir. Rivayete göre bu secde eğilmek suretiyle yapılmıştır. Meleklerin adem aleyhisselama karşı olan bu secdesi, namazda Allahü tealanın emriyle Kabeye yöneli

SECDE (türkçe) anlamı
1. Allah'ın (C.C.) huzurunda yere kapanış. İbadet ve Allah'a (C.C.) memnuniyetini ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yere kapanarak alın
2. burun ucu
3. eller
4. dizler ve ayak uçları yere gelecek şekilde yapılan en büyük tazim ifade eden hareket. Namazın bir rüknü.
SECDE (türkçe) anlamı
5. namaz kılarken alnı
6. el ayalarını
7. dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum.
SECDE (türkçe) ingilizcesi
1. n. prostration
2. prostration (worship)
3. kowtow
4. kotow
SECDE (türkçe) fransızcası
1. prosternation faite pendant la prière
SECDE (türkçe) almancası
1. Anbetung
Secde, Arapça kökenli sözcük, İslam dini terimi. Namazda alnı, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymaya verilen isimdir. Namazın farzlarındandır.

Secde sadece namazda değil, dua ederken de yapılan bir harekettir. Ayrıca Türkçe'de bugün secde yere çöküp yüzünü ve ellerini yere koymaya verilen genel bir isim olmuştur. İslam dışı dinler ve inançlarda (Paganizmden diğer semavi dinlere kadar) da, özellikle dua veya çeşitli ritüeller sırasında, sık sık tekrarlanan bu harekete Türkçe'de çok genel bir açıdan "secde" denmektedir. Çoğu farklı dinin bu harekete verdiği farklı özel isimler de bulunmaktadır.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Secde Suresi

  Secde Suresi (Arapça: سورة السجدة) Kur`an-ı Kerim`in otuz ikinci sûresi.Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir.

  Secde

  Secde namazda alnı ve burnu yere koymak. Secde, Allahü tealaya karşı kulluğu arz etmenin, tevazu ve saygının son derecesidir. İnsanın küçüklüğünü ve muhtac bir varlık olduğunu göstermesidir. Secde, Allahü tealaya ibadet için yapılır. adem aleyhisselama ruh verilip ...

  Secde (İslam Terimi)

  Secde, Arapça kökenli sözcük, İslam dini terimi. Namazda alnı, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymaya verilen isimdir. Namazın farzlarındandır.

  Put

  Put kendisine ibadet edilen, secde edilen her şey; heykel, resim. Putlar; taş, kil, alçı, tunç gibi maddelerden kalıba dökülerek, yoğrulup pişirilerek ve yontularak insan, hayvan vs. şekillerde yapılırdı. Arkeologlar, Mezopotamya'daki kazılarda M.Ö. 3000 senesinde yapılan putlar ...

  Bahira

  BAHİRA Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın çocukluk zamanında yaşamış Süryani rahibi. Zamanın ilim ve fennine aşina, kozmografya ve astronomi ilminde geniş bilgi sahibiydi. Tevrat ve İncil'de ahir zaman peygamberi ile ilgili bahisleri okumuş ve onun alametlerini öğrenmişti. Teslis ...

  Fussilet Suresi

  Fussilet Suresi (Arapça: سورة فصّلت) Kur`an-ı Kerim`in kırk birinci sûresi. Mekke devrinin sonlarına doğru Mirac olayının ardından Mümin suresinden sonra nazil olmuştur.

  Gayb

  Gayb, İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz alem.

  Ibadet

  İbadet, Allah`a karşı gösterilecek saygı, tazim ve hürmet demektir. Ibadet, Allah`ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmak manasındadır.