Secde

Secde

Secde namazda alnı ve burnu yere koymak. Secde, Allahü tealaya karşı kulluğu arz etmenin, tevazu ve saygının son derecesidir. İnsanın küçüklüğünü ve muhtac bir varlık olduğunu göstermesidir. Secde, Allahü tealaya ibadet için yapılır. adem aleyhisselama ruh verilip canlanınca, Allahü tealanın emri üzerine melekler ona secde etmişlerdir. Rivayete göre bu secde eğilmek suretiyle yapılmıştır. Meleklerin adem aleyhisselama karşı olan bu secdesi, namazda Allahü tealanın emriyle Kabeye yöneli

SECDE (türkçe) anlamı

1. Allah'ın (C.C.) huzurunda yere kapanış. İbadet ve Allah'a (C.C.) memnuniyetini ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yere kapanarak alın
2. burun ucu
3. eller
4. dizler ve ayak uçları yere gelecek şekilde yapılan en büyük tazim ifade eden hareket. Namazın bir rüknü.

SECDE (türkçe) anlamı

5. namaz kılarken alnı
6. el ayalarını
7. dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum.

SECDE (türkçe) ingilizcesi

1. n. prostration
2. prostration (worship)
3. kowtow
4. kotow

SECDE (türkçe) fransızcası

1. prosternation faite pendant la prière

SECDE (türkçe) almancası

1. Anbetung
Secde, Arapça kökenli sözcük, İslam dini terimi. Namazda alnı, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymaya verilen isimdir. Namazın farzlarındandır.

Secde sadece namazda değil, dua ederken de yapılan bir harekettir. Ayrıca Türkçe'de bugün secde yere çöküp yüzünü ve ellerini yere koymaya verilen genel bir isim olmuştur. İslam dışı dinler ve inançlarda (Paganizmden diğer semavi dinlere kadar) da, özellikle dua veya çeşitli ritüeller sırasında, sık sık tekrarlanan bu harekete Türkçe'de çok genel bir açıdan "secde" denmektedir. Çoğu farklı dinin bu harekete verdiği farklı özel isimler de bulunmaktadır.
Önceki Paylaşımlar