Selamet

SELAMET (türkçe) anlamı

1. Kurtuluş
2. tehlikeden sâlim olmak. Korktuklarından
3. fenalıklardan kurtulmak.
4. Neticede imân ile kabre girmek.
5. Edb: Doğruluk
6. sağlamlık

SELAMET (türkçe) anlamı

7. (Arapça) Esenlik. Her türlü korku
8. tasa ve tehlikeden uzak
9. güvenlik içinde olma. Kurtulma
kurtuluş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

SELAMET (türkçe) anlamı

10. esen olma durumu
11. kurtulma
12. kurtuluş
13. esenlik.her türlü korku
14. tasa ve tehlikeden uzak
15. güvenlik içinde olma
16. yolunda gitmes.anlatıma temel olan düşüncenin her bakımdan doğru ve sağlam olması.

SELAMET (türkçe) ingilizcesi

1. n. safety
2. security
3. salvation

SELAMET (türkçe) fransızcası

1. salut [le]

SELAMET (türkçe) almancası

1. Heil
Önceki Paylaşımlar