Semantik

Anlambilim veya semantik: [Alm. semantik] [İng. semantics][Fr.

SEMANTIK (almanca) türkçe anlamı

1. i. anlam bilimi (f)

SEMANTIK (türkçe) anlamı

anlambilim.anlambilimsel.

SEMANTIK (türkçe) anlamı

2. 1 . Anlam bilimi.
3. 2 . Anlam bilimsel.
4.

Semantik (almanca) ingilizcesi

1. (die) n. semantics
study of the meaning and use of words and phrases,

SEMANTIK (türkçe) ingilizcesi

2. [Semantik (die) ]n. semantics
3. study of the meaning and use of words and phrasesn. semantics,

Semantik (almanca) fransızcası

1. n. sémantique (f)
Anlambilim veya semantik: semantik semantics semantique semasemeion: gösterge-im:Anlam öğretisi; göstergelerle ya da sözcükler ve önermelerle, onların dile getirdiği anlam arasındaki bağıntıyı inceleyen bilgi dalı. Gösterge bilimin bir kolu.

Anlamları inceleyen bilime semantik denir. Anlambilim olarak da bilinir. Anlambilim felsefi ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir. Felsefi ya da mantıksal yaklaşım, göstergeler ya da sözcükler ile bunların göndergeleri arasındaki bağlantıya ağırlık verir ve adlandırma, düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikleri inceler. Dilbilimsel yaklaşım ise, zaman içinde anlam değişiklikleri ile dilin yapısı, düşünce ve anlam arasındaki karşılıklı bağlantı gibi konular üstünde durur. Felsefe ve dilbilim alanlarında anlambilim, bir dilin göstergeleri ile bunların anlamları arasındaki bağlantının incelenmesidir. Anlambilime farklı yöntem ve amaçlarla yaklaşılsa da, her iki alan da insanların dilsel anlatımlardan nasıl anlam çıkardıklarını açıklamaya çalışmıştır. Felsefe sorunları bir dil içinde ifade edilmek zorunda olduklarından, sonunda dilin kendisi ile ilgili soruşturmalar haline dönüşürler. 1920’lerde ve 1930’larda olgucu okulun mantıkçıları, dile matematik ve mantıkta bulunan kesinliği ve açıklığı getirmeye çalışmışlardır. Onlara göre “doğal diller” açıklıktan ve kesinlikten uzaktır. Bu nedenlerden belirsizlik ve çokanlamlılıktan arınmış “ideal” bir dil üzerine kurulu bir anlambilim kuramı geliştirmeye çalışmışlardır.
Semantik Semantik
2007-10-02T17:32:24+03:00
COK GUZEL OLMUS
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar
Soru Sor

İlgili Başlıklar

Semantik