--}}

Semazen

Semazen sema yapan kişiye verilan ad.

Semazen sema yapan kişiye verilan ad.Semazenler
Semazenler
Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak, hakikate doğar kollarını bağlayarak bir rakkamını temsil eder. Böylece Allah'ın birliğine şehadet eder.

Semazenler tek tek şeyh efendinin elini öperek izin alır ve sema'a başlarlar.

Sema', her birine “selam” adı verilen dört bölümden oluşur ve semazenbaşı tarafından idare edilir. Semazenbaşı, semazenlerin dönüşlerini kontrol ederek intizamı temin eder.

I.Selam, insanın kendi kulluğunu idrak etmesidir.

II.Selam, Allah'ın büyüklüğü ve kudreti karşısında hayranlık duymayı ifade eder.

III.Selam bu hayranlık duygusunun aşka dönüşmesidir.

IV.Selam ise insanın yaratılıştaki vazifesine yani kulluğa dönüşüdür. Çünkü İslam' da en yüce makam, kulluktur.

IV.Selam'ın başlaması ile “postnişin” yani şeyh efendi de hırkasını çıkarmadan ve kollarını açmadan sema' a girer. Postundan sema' meydanının ortasına kadar dönerek gelir ve yine dönerek postuna gider. Buna “Post Sema'ı” denir.

Bu arada IV.Selam bitmiş, Son Peşrev ve Son Yürüksemai çalınmış, son taksim yapılmaktadır.

Şeyhin posttaki yerini almasıyla Son Taksim de sona erer ve Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm yani “Aşr-ı Şerif” okunur. Son dualar, Allah'ın adı olan “Hu” nidaları ile son selamlaşmalarla Sema' Töreni sona erer. Şeyh Efendi'den sonra semazenler ve mutrıp da şeyh postunu selamlayıp semahaneyi terkederler.

Diğer anlamları

semazen

Sema ayininde dönen derviş.

semazen

Türkçe semazen kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. a Mevlevi who performs the sema. 2. (a Mevlevi) who performs the sema.

semazen

sema âyininde sema yapan mevlevi dervişi.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.