Semazen sema yapan kişiye verilan ad.

SEMAZEN (türkçe) anlamı
1. Sema ayininde dönen derviş.
SEMAZEN (türkçe) anlamı
2. sema âyininde sema yapan mevlevi dervişi.
SEMAZEN (türkçe) ingilizcesi
1. 1. a Mevlevi who performs the sema. 2. (a Mevlevi) who performs the sema.,
Semazen sema yapan kişiye verilan ad.Semazenler
Semazenler
Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak, hakikate doğar kollarını bağlayarak bir rakkamını temsil eder. Böylece Allah'ın birliğine şehadet eder.

Semâzenler tek tek şeyh efendinin elini öperek izin alır ve sema'a başlarlar.

Sema', her birine “selâm” adı verilen dört bölümden oluşur ve semâzenbaşı tarafından idâre edilir. Semâzenbaşı, semâzenlerin dönüşlerini kontrol ederek intizâmı temin eder.

I.Selâm, insanın kendi kulluğunu idrâk etmesidir.

II.Selâm, Allah'ın büyüklüğü ve kudreti karşısında hayranlık duymayı ifâde eder.

III.Selâm bu hayranlık duygusunun aşka dönüşmesidir.

IV.Selâm ise insanın yaratılıştaki vazîfesine yani kulluğa dönüşüdür. Çünkü İslâm' da en yüce makam, kulluktur.

IV.Selâm'ın başlaması ile “postnişîn” yani şeyh efendi de hırkasını çıkarmadan ve kollarını açmadan sema' a girer. Postundan sema' meydanının ortasına kadar dönerek gelir ve yine dönerek postuna gider. Buna “Post Semâ'ı” denir.

Bu arada IV.Selâm bitmiş, Son Peşrev ve Son Yürüksemâî çalınmış, son taksim yapılmaktadır.

Şeyhin posttaki yerini almasıyla Son Taksim de sona erer ve Kur'an-ı Kerîm'den bir bölüm yani “Aşr-ı Şerîf” okunur. Son dualar, Allah'ın adı olan “Hû” nidâları ile son selamlaşmalarla Semâ' Töreni sona erer. Şeyh Efendi'den sonra semâzenler ve mutrıp da şeyh postunu selâmlayıp semâhâneyi terkederler.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Semazen

  Semazen sema yapan kişiye verilan ad.

  Mevlana

  Mevlânâ Celaleddin-i Belhi Rumi (Farsça:مولانا جلال الدین محمد رومی Mevlānā Celāl-ed-Dīn Muhammed Rūmī; d. 30 Eylül 1207 - ö. ...

  Sivriada

  Marmara Denizindeki adalardan biri. Hayırsızada olarakta bilinir. Piramide benzediği için Sivriada diye tanınıyor. Eski adı, yine 'sivri' anlamına gelen Oxia. 90 metre yüksekliğindeki ada, denizden çıkan bir dağın sivri ucudur. En yakın ada, 1.7 kilometre mesafedeki Yassıada'dır. ...

  Mesnevi (Mevlana)

  Mesnevi, Mevlana`nın 6 ciltlik eseridir. Mesnevi`yi Hüsameddin Çelebi`nin isteği üzerine yazmıştır. Katibi Hüsameddin Çelebi`nin söylediğine göre, Mevlana, Mesnevi beyitlerini Meram`da gezerken, otururken, yürürken, hatta semâ ederken söylermiş. Çelebi Hüsameddin de yazarmış.

  Nimet Demirbağ Sanlıman

  Nimet Demirbağ Sanlıman, Türk belgesel bebek sanatçısı. Bebek yapımı olarak nitelendirilse de daha önce litaratürde tam bir sınıflandırma yapacak kadar örneği bulunmadığından "belgesel bebek yapımı" olarak nitelenebilecek sanatın nadir ustalarındandır.

  Şemsi Yılmaz Susamış

  Sivaslı Semazen.

  Semâ

  Sema veya Sama, (Arapça: سماع ) duymak anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Farsça'ya da Arapça'dan geçmiş ve anlam farklılaşmasına ve anlam genişlemesine uğramıştır.

  Ahmet Şahin (Edebiyat)

  Ahmet Şahin, 20 Aralık 1956 tarihinde Ordu İli’nin Gürgentepe İlçesi’ne bağlı Okçabel Mahallesi’nde doğdu. İlk tahsîlini aynı yerde(1969), Ortaokulu Gürgentepe’de(1972)

  Mösyö İbrahim Ve Kuran'ın Çiçekleri (roman)

  Mösyö İbrahim ve Kuran'ın Çiçekleri (Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran) adlı romanının 2004'te Bilge Kültür Sanat Yayınevi'nden çıkan Türkçe baskısının kapağı.

  Sebahat Adalar

  Sebahat Adalar, (d. 9 Şubat 1954, Adana), Türk, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

  Zünnûn-ı Mısrî

  İslâmî Mistisizm

  Ömer Tuğrul İnançer

  Ömer Tuğrul İnançer (d. 1946, Bursa), Türk tasavvuf düşünürü ve müzisyeni, radyocu ve avukat.

  Muhiddin Dürrüoğlu-Demiriz

  Muhiddin Dürrüğlu Demiriz (d. 1969, Gerede), Türk senfonik müzik bestecisi ve piyanist.