Serveti Fünun Döneminde Öğretici Metinlerin Yapı,tema,dil Ve Anlatım Özellikleri Nelerdir?:)

Servet-i Fünun Döneminde Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri şu şekildedir:

-Servet-i Fünûn dönemi öğretici metinlerinde bireysel ve edebi konular işlenmiştir.
-Servet-i Fünûn öneminde edebi tenkit daha çok kendilerine yapılan eleştirilere cevap verme ve Serveti Fünun edebiyatının tanıtılması önlerinde yoğunlaşmıştır.
-Eserlerin dili ağırdır.
-Servet-i Fünûn dönemi öğretici metinler edebî tenkit ve anı türünde yoğunlaşır.
-Gezi yazısı, mizah, hiciv ve fıkra türünde de eserler verilmiştir.
-Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Şuayp, Hüseyin Suat Yalçın öğretici metin alanında eser veren sanatçılardır.
- Servet-i Fünun döneminde üretilen eserlerde halkın sorunlarından uzaktır.
- Bu dönemde edebiyat tarihi ve felsefe alanında hiçbir çalışma yoktur.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar