Şiirsel Işlev Nedir

şiirsel işlev nedir şiirsel işlev nedir
2009-10-18T14:15:32+03:00
Sanatsal işlev yada Şiirsel işlev
Bir iletinin iletisi kendisinde ise dil şiirsel işlevde kullanılmıştır. Dil bu işlevde kullanıldığında iletinin iletmek istediği husus, iletinin kendisindedir. Bu durumda ileti, kendi dışında herhangi bir şeyi ifade etmez, yansıtmaz. Obje iletinin kendisidir. Örneğin dilin şiirsel işlevde kullanıldığı metinler olan lirik anlatılarda ve şiirlerde şiirin amacı o şiirin kendisidir. Şiirsel metinler, kendinden başka bir şeyi ifade etmeye ihtiyaç duymaz, bir şiir sadece şiir olduğu için önili ve anlamlıdır, yani şiirin gerçeği, şiirin kendisidir. Dilin şiirsel işleviyle kullanıldığı metinlerde gönderici alıcıda hissettirmek istediği etkileri uyandırmak için, dili istediği gibi kullanır, yani kendi özgün üslubunu oluşturmak için bir anlamda dili yeniden yaratır. Edebi sanatlardan, karşılaştırmalardan, çağrışım gücü yüksek sözcüklerden yararlanarak imgeler oluşturur, sözcükleri daha çok yan ve mecaz anlamlarda kullanır. Edebi metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır. Şiirsel işleve örnek olarak direkt bir yazı belirtmek yanlış olur. Şiirsel yada sanatsal işleve örnekler kısaca şöyle özetlenebilir; her türlü şiir, romanlar, hikayeler, öyküler, masallar ve diğer benzer sanatsal eserlerdir.
0 Yorum Yap
şiirsel işlev nedir şiirsel işlev nedir
2009-10-13T19:53:09+03:00
kısa olarak:
bir iletinin, iletisi kendisinde ise dil şiirsel işlevde kullanılmıştır...
0 Yorum Yap
şiirsel işlev nedir şiirsel işlev nedir
2009-10-12T18:19:15+03:00
arkadaşlar her türlü şiir, roman, hikaye, şiirsel işleve yada diğer adıyla sanatsal işleve örnektir.
0 Yorum Yap
şiirsel işlev nedir şiirsel işlev nedir
2009-10-10T03:46:36+03:00
Sanatsal işlev yada Şiirsel işlev: Bir iletinin iletisi kendisinde ise dil şiirsel işlevde kullanılmıştır. Dil bu işlevde kullanıldığında iletinin iletmek istediği husus, iletinin kendisindedir. Bu durumda ileti, kendi dışında herhangi bir şeyi ifade etmez, yansıtmaz. Obje iletinin kendisidir. Örneğin dilin şiirsel işlevde kullanıldığı metinler olan lirik anlatılarda ve şiirlerde şiirin amacı o şiirin kendisidir. Şiirsel metinler, kendinden başka bir şeyi ifade etmeye ihtiyaç duymaz, bir şiir sadece şiir olduğu için önili ve anlamlıdır, yani şiirin gerçeği, şiirin kendisidir. Dilin şiirsel işleviyle kullanıldığı metinlerde gönderici alıcıda hissettirmek istediği etkileri uyandırmak için, dili istediği gibi kullanır, yani kendi özgün üslubunu oluşturmak için bir anlamda dili yeniden yaratır. Edebi sanatlardan, karşılaştırmalardan, çağrışım gücü yüksek sözcüklerden yararlanarak imgeler oluşturur, sözcükleri daha çok yan ve mecaz anlamlarda kullanır. Edebi metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır.
0 Yorum Yap
şiirsel işlev nedir şiirsel işlev nedir
2009-09-28T21:30:46+03:00
Kaynaklardaki tanımıyla (İletinin iletisi kendinde ise dil şiirsel işlevde kullanılmıştır.) şiirsel işlevi anlamak pek mümkün değil.
Halbuki şiirsel işlevin çok basit bir tanımı vardır: "Dilin sanat yapmak amacıyla kulllanılan işlevidir." dersek herhalde herkes anlayacaktır. Ama biz kavramları anlaşılmaz hale getirmeye bayılan bir millet olduğumuz için şiirsel işlev anlaşılmazlığını bir müddet daha devam ettirecek gibi görünüyor.
Evet yalnız şiirde değil, hikaye ve romanda da dil -ağırlıklı olarak- şiirsel işlevde kullanılır.
İletinin iletisi kendinde olmak da ne demek derseniz, onu da göndergesel işlevle karşılaştırarak anlatabiliriz.
Dilin bilgi verme işlevi (göndergesel işlev)'nde kelimeler ve cümleler asıl iletiyi vermek için kullanılan birer araçtır. Sanat eserlerinde ise bizzat kelimelerin ve cümlelerin kendileri sanat eserini oluşturur. Kelimelerin seçimi, yan yana dizilişi, oluşturdukları bağlaşık ve bağdaşıklıklar, oluşturdukları ses ahengi dilsel sanat eserinin meydana gelmesini sağlar.
Bir ressamın tablosu sanat eserinin kendisi ise edebiyatçının ortaya koyduğu dil ürünü de sanat eserinin kendisidir. Yani "iletinin iletisi kendindedir."
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar