Silisyumun önemli bileşiklerinden biri. Kimyâsal formülü Si (OH)4 olup, moleküllerin birbirleriyle kolayca kondenzasyon tepkimesine girmesi neticesinde, su açığa çıkar ve zincir yapısında polimerler veya üç boyutlu örgüler teşekkül eder. Silisik asit, alkoller veya silisyum tetraklorür ile meydana getirdiği esterler kararlı sıvılardır.

Silisyumun önemli bileşiklerinden biri. Kimyâsal formülü Si (OH)4 olup, moleküllerin birbirleriyle kolayca kondenzasyon tepkimesine girmesi neticesinde, su açığa çıkar ve zincir yapısında polimerler veya üç boyutlu örgüler teşekkül eder. Silisik asit, alkoller veya silisyum tetraklorür ile meydana getirdiği esterler kararlı sıvılardır. Isıyla bozunmazlar; ısı transfer vâsıtası olarak, hidrolik sıvıları ve yağlayıcı olarak kullanılırlar.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Silisik Asit

    Silisyumun önemli bileşiklerinden biri. Kimyâsal formülü Si (OH)4 olup, moleküllerin birbirleriyle kolayca kondenzasyon tepkimesine girmesi neticesinde, su açığa çıkar ve zincir yapısında polimerler veya üç boyutlu örgüler teşekkül eder. Silisik asit, alkoller veya silisyum ...

    Elementlere Göre Inorganik Bileşikler Listesi

    Bilinen inorganik ve organometalik bileşiklerin elementlere göre sıralanmış listesidir. Sıralama elementlerin kısaltmalarının (örneğin C (karbon),H (hidrojen),O (oksijen)) alfabetik sırasına göredir.== Elementler ===== Aktinyum ===AcCl3,AcF3,Ac2O3=== Alüminyum ...