Simya Nedir? Simyanın Tanımı

simyanın tanımı hakkında bilgi

simya nedir? simyanın tanımı simya nedir? simyanın tanımı
2009-12-02T00:10:13+02:00
Simya Kimyanın Temelleri Atılmadan binlerce yıl önce başlamış olup 17. yüzyıla kadar devam edip maddeleri birbirleriyle karıştırılmaya çalıştıkları çalışmalara simya denir.

Simya, hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Topraktan gümüş ve altın yapmayı gâye edinen bir bilim. İbrânice’de "sim ye" şeklinde ve Allah'ın ismi mânâsında olan bu kelime, Arapça'ya simyâ olarak geçmiş olup, sihir ve büyücülükle uğraşanların ilmine denir. Sihir yapanların, yani büyücülerin kullandığı terkipleri, maddeleri, yağları ve sıvıları bildiren bir ilim dalıdır. Simya ilmiyle uğraşanların sihri, bugünkü hipnotizma gibidir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar