--}}

Sinan Paşa

Sinan Paşa veya Sinanüddin Yusuf Paşa (ö. 21 Aralık 1553), I. Süleyman döneminde, 1550-1553 yılları arasında Osmanlı Donanması'nın kaptan-ı deryasıydı.

Fatih devri matematikçilerinden Sinan Paşa (1440?-1486) gençliğinde şüpheci felsefi düşüncelerin etkisinde kaldığından, zaman zaman kendisine deli gözüyle bakılmıştı. Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelmesinden sonra, öğrencisi Molla Lütfi aracılığıyla Ali Kuşçu'nun matematik derslerini izlemiş ve bu bilgilerle Çağmini risalesine bir şerh yazmıştır.

Sinan Paşa, Fatih tarafından hapse atılmış, ancak ulemanın protestosu üzerine hapisten çıkarılmış ve Sivrihisar'a sürgüne gönderilmiştir. Bu sürgünde öğrencisi Molla Lütfi de ona eşlik etmiştir.

Ali Kuşçu'nun, Fatih'in huzurunda ortaya attığı "Bir dar açının bir kenarı genişleme yönüne doğru hareket ettirilirse, dik açı olmaksızın, geniş açı oluşturabilir mi?" probleminin çözümü için Sinan Paşa üç sayfalık bir risale yazmıştır. Ayrıca onun yapmış olduğu şerhler arasında Kadızade-i Rumi'nin eserleri de bulunur.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.