Sinir Hücresi Nedir?

sinir hücresi nedir? sinir hücresi nedir?
2009-10-17T10:44:07+03:00
sinir hücresinin bir diğer adıda nörondur.sinir hücreleri,sinir sisteminin temel fonksiyonel birimidir çeşitli biçim ve büyülüklerde olabilir
0 Yorum Yap
sinir hücresi nedir? sinir hücresi nedir?
2009-10-13T21:02:38+03:00
Sinir hücresi|Sinir hücresinin bir diğer adı nöron dur. Sinir hücreleri, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimidir. Çeşitli biçim ve büyüklüklerde olabilir. Sinirsel uyarıları elektriksel ve kimyasal yolla iletir. Hücre gövdesi büyüktür ve çekirdek burada yer alır. Kısa uzantıları dendrit, uzun uzantıları akson olarak adlandırılan sinir sistemini oluşturan hücrelerdir. Nöron çeşitlerine göre, nöron gövdesinden çıkan uzantıların sayısı ve şekli değişiktir. Akson ve dendrit denilen uzantıları vardır.

Görevlerine göre Sinir hücreleri (Nöron çeşitleri)
* Duyu sınır hücreleri (nöronlar): Duyu reseptöründen aldığı uyartıları merkezi sinir sistemine (beyin ve omurilik) taşır.
* Ara sınır hücreleri (nöronlar): Bunlar, merkezi sinir sisteminde bulunurlar. Duyu nöronlarıyla gelen bilgileri değerlendirirler ve sonuçlarını motor nöronlara aktarırlar.
* Motor sınır hücreleri (nöronlar): Bunlar, merkezi sinir sistemindeki ara nöronlardan aldıkları bilgiyi kas ve salgı bezi gibi yapılara götürürler. Motor nöronların etkisiyle kas veya salgı bezleri faaliyete geçer.Sinir hücresi sentrozom organelini bulundurmaz.

Şekillerine göre Sinir hücreleri (Nöron çeşitleri)
* Tek kutuplu Nöronlar(Unipolar):Bu tip nöronda bir tane uzantı vardır.Gövdeden çıkan bu uzantı sonradan dallanma yapabilir.Omurgasız hayvanların motor nöronları tek kutupludur.
* İki Kutuplu Nöronlar(Bipolar):Bu tüp sinir hücrelerinde akson ile dentritler hücre gövdesinin karşılıklı kutuplarından çıkarlar.Daha sonra bu uzantılar dallanabılır.
* Çok Kutuplu Nöronlar(Multipolar):Bu tip nöronların gövdesinden çok sayıda uzantı çıkar.Bu tip hücrelerde bir akson ile çok sayıda dendrit bulunur.
0 Yorum Yap
sinir hücresi nedir? sinir hücresi nedir?
2009-10-13T20:36:12+03:00
VÜCUDUN BİR PARÇASINDAN DİĞERİNE MESAJ İLETMEK ÜZERE UZMANLAŞMIŞ HÜCRELERDİR
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar