Site

Web sitesi, web üzerindeki sayfalar; metin, görsel ve animasyon şeklinde ziyaretçisine bilgi aktaran veya hizmet sunan sayfaların tümünü kapsayan bir doküman topluluğudur.

SITE (inglizce) türkçe anlamı

1. f. yerleştirmek
2oturtmak
3açmak
4. i. mevki
5mekân
6yer
7konum
8. yerleşim yeri
9sahne

SITE (türkçe) anlamı

10. Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
11. iş merkezi. İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet. Kent
12. şehir. Kentlerde
13. belirli bir merkezden yönetilen
14. genellikle güvenliği sağlanmış toplu yerleşim merkezi.
15. 2. anlamı mevzi
16yer
17yerleştir
18mevki
19mahal
20yer
21. 3. anlamı yer. mevki. arsa.

SITE (türkçe) anlamı

22. daha çok belli meslek adamları için yapılmış ya da belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu.
23kent
24şehir
25. ilkçağda kendi yasalarıyla yönetilen bir ya da bir kaç kentten oluşan devlet: sümer siteleri .

Site (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. site
2location
3. setting,n. place
4location
5area
6. Web site
7. location on the World Wide Web which is composed of a group of related HTML files centered around a home page (Computers)
8. v. locate
9. place in a particular site
10. n. site
11location
12. setting,

Site İngilizce anlamı ve tanımı

Site anlamları
    (noun) The place where anything is fixed
13situation
14. local position
15as
16. the site of a city or of a house.(noun) The posture or position of a thing.(noun) A place fitted or chosen for any certain permanent use or occupation
17as
18. a site for a church.
Site tanım:
Kelime: site
19. Söyleniş: 'sIt
20. İşlev: noun
21. Kökeni: Middle English
22place
23position
24. from Middle French or Latin
25. Middle French
26. from Latin situs
27. from sinere to leave
28allow
29. 1 a : the spatial location of an actual or planned structure or set of structures (as a building
30town
31. or monuments) b : a space of ground occupied or to be occupied by a building
32. 2 a : the place
33scene
34. or point of something b : one or more Internet addresses at which an individual or organization provides information to others often including links to other locations where related information may be found
35.
Site ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Locate
36. Place
37. Situation
,

SITE (türkçe) ingilizcesi

38. n. place
39location
40area
41. Web site
42. location on the World Wide Web which is composed of a group of related HTML files centered around a home page (Computers)
43. v. locate
44. place in a particular site
45. n. site
46location
47setting

Site (ingilizce) fransızcası

1. n. site
2. position
3. emplacement
4. paysage
5. configuration de lieu
6. situation
7. serveur de données auquel on accède par un réseau (Informatique
8. Internet
9. v. placer
10. situer
11. localiser

Site (fransızca) almancası

1. n. lage
2. anlage

Site (fransızca) italyancası

1. (milieu) sito (m)

Site (ingilizce) ispanyolcası

1. s. sitio
2. emplazamiento
3. local
4. localidad
5. localización
6. lugar
7. parte
8. punto
9. situación
10. v. situar

Site (ingilizce) portekizcesi

1. s. terreno
2. sítio
3. lugar
4. site (Internet)
5. v. localizar

Site (fransızca) flemenkcesi

1. (milieu) omgeving (f)
Site ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Web sitesi

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Site maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar