Site

Web sitesi, web üzerindeki sayfalar; metin, görsel ve animasyon şeklinde ziyaretçisine bilgi aktaran veya hizmet sunan sayfaların tümünü kapsayan bir doküman topluluğudur.

SITE (inglizce) türkçe anlamı

1. f. yerleştirmek
2. oturtmak
3. açmak
4. i. mevki
5. mekân
6. yer
7. konum
8. yerleşim yeri
9. sahne

SITE (türkçe) anlamı

10. Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
11. iş merkezi. İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet. Kent
12. şehir. Kentlerde
13. belirli bir merkezden yönetilen
14. genellikle güvenliği sağlanmış toplu yerleşim merkezi.
15. 2. anlamı mevzi
16. yer
17. yerleştir
18. mevki
19. mahal
20. yer
21. 3. anlamı yer. mevki. arsa.

SITE (türkçe) anlamı

22. daha çok belli meslek adamları için yapılmış ya da belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu.
23. kent
24. şehir
25. ilkçağda kendi yasalarıyla yönetilen bir ya da bir kaç kentten oluşan devlet: sümer siteleri .

Site (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. site
2. location
3. setting,n. place
4. location
5. area
6. Web site
7. location on the World Wide Web which is composed of a group of related HTML files centered around a home page (Computers)
8. v. locate
9. place in a particular site
10. n. site
11. location
12. setting,

Site İngilizce anlamı ve tanımı

Site anlamları
    (noun) The place where anything is fixed
13. situation
14. local position
15. as
16. the site of a city or of a house.(noun) The posture or position of a thing.(noun) A place fitted or chosen for any certain permanent use or occupation
17. as
18. a site for a church.
Site tanım:
Kelime: site
19. Söyleniş: 'sIt
20. İşlev: noun
21. Kökeni: Middle English
22. place
23. position
24. from Middle French or Latin
25. Middle French
26. from Latin situs
27. from sinere to leave
28. allow
29. 1 a : the spatial location of an actual or planned structure or set of structures (as a building
30. town
31. or monuments) b : a space of ground occupied or to be occupied by a building
32. 2 a : the place
33. scene
34. or point of something b : one or more Internet addresses at which an individual or organization provides information to others often including links to other locations where related information may be found
35.
Site ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Locate
36. Place
37. Situation
,

SITE (türkçe) ingilizcesi

38. n. place
39. location
40. area
41. Web site
42. location on the World Wide Web which is composed of a group of related HTML files centered around a home page (Computers)
43. v. locate
44. place in a particular site
45. n. site
46. location
47. setting

Site (ingilizce) fransızcası

1. n. site
2. position
3. emplacement
4. paysage
5. configuration de lieu
6. situation
7. serveur de données auquel on accède par un réseau (Informatique
8. Internet
9. v. placer
10. situer
11. localiser

Site (fransızca) almancası

1. n. lage
2. anlage

Site (fransızca) italyancası

1. (milieu) sito (m)

Site (ingilizce) ispanyolcası

1. s. sitio
2. emplazamiento
3. local
4. localidad
5. localización
6. lugar
7. parte
8. punto
9. situación
10. v. situar

Site (ingilizce) portekizcesi

1. s. terreno
2. sítio
3. lugar
4. site (Internet)
5. v. localizar

Site (fransızca) flemenkcesi

1. (milieu) omgeving (f)
Site ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Web sitesi

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Site maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar