Sitoplazma (Stoplazma) Nedir?

sitoplazma (stoplazma) nedir? sitoplazma (stoplazma) nedir?
2009-10-19T18:48:31+03:00
Stoplazma, Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yarı akışkan, yumurta akına benzer bir sıvıdır. Büyük bir kısmı sudur. Ayrıca glikoz, aminoasit, yağ asidi, amino asit, vitaminler, mineral tuzları gibi organik ve inorganik maddeler bulunur. Stoplazma hücrede yaşamsal olayların gerçekleştiği yerdir. Organel adı verilen çok küçük yapılar yardımıyla gerçekleşir.

Organeller
Mitokondri
Kloroplast
Koful
Ribozom
Lizozom
Sentrozom
Golgi Aygıtı
Endoplazmik Retikulum
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar