Siyasi

Siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset kelimesi Arapça Seyis (At Bakıcısı) kelimesinden türemiştir.

SIYASI (türkçe) anlamı
1. siyasal
2. politik
3. siyasetçi
politikacı.
SIYASI (türkçe) anlamı
4. 1 . Siyasetle ilgili
5. siyasal
6. politik
7. Siyasi işlere karışmamanı tavsiye ederim.- P. Safa.
8. 2 . isimSiyasetçi
9. politikacı
SIYASI (türkçe) ingilizcesi
1. adj. political
2. politic
3. diplomatic
SIYASI (türkçe) fransızcası
1. politique
2. diplomatique
SIYASI (türkçe) almancası
1. adj. politisch
Siyasi ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Siyaset

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Siyasi Haklar

  Siyasi haklar, bir ülkenin vatandaşlarına siyasi alanda verilen haklardır.

  Liste - Türkiye'deki Siyasi Partiler

  AKP - Adalet ve Kalkınma PartisiANAP - Anavatan PartisiATP - Aydınlık Türkiye PartisiBBP - Büyük Birlik PartisiBCP - Bağımsız Cumhuriyet PartisiBTP - Bağımsız Türkiye PartisiCHP - Cumhuriyet Halk PartisiDEHAP - Demokratik Halk PartisiDSP - Demokratik Sol PartiDYP - Doğru Yol ...

  Siyasi Tarih

  Devletlerden, devletlerin ortaya çıkışından, değişme, gelişme, yıkılışlarından ve devletler arasındaki siyasal ve bir dereceye kadar ekonomik ilişkilerinden söz eden disiplindir. Bu tanımdan esinlenerek buna uluslararası ilişkiler tarihi de diyebiliriz. Genel olarak ...

  Avrupa'daki Siyasi Partiler

  Avrupa Birliği Avrupa ParlementosuÜlkelere göreArnavutluk'daki siyasi partilerAndorra'daki siyasi partilerErmenistan'daki siyasi partilerAusturya'daki siyasi partilerAzerbaycan'daki siyasi partilerBelarus'daki siyasi partilerBelçika'daki siyasi partilerBosna Hersek'deki siyasi ...

  Dünyadaki Siyasi Partiler

  Amerika'daki siyasi partiler Asya'daki siyasi partiler Avrupa'daki siyasi partiler

  Seçim Sistemi Ve Siyasi Partiler

  Seçim Sistemi. Anayasa, seçim sistemini de düzen-lemiştir. Seçimler nispi temsil sistemine göre; genel, eşit ve gizli oyla tek dereceli olarak, bütün yurtta aynı günde, oy-ların sayım ve dökümü tutanaklara geçirilerek açık olarak yapılır.

  Siyasi Doktrinler

  Siyasi doktrinler Devletin idaresinde, devletin temel kuruluşlarına istikamet ve ruh veren düşünce akımlarına verilen ad. Siyasi doktrin; devleti idare eden şahıs, topluluk, parti ve devlet organları tarafından benimsenir ve uygulanır. Devletin bütün temel kuruluşları, ana ...

  Siyasi Partiler

  Siyasi Partiler Meşru ve açık bir şekilde, devlet yönetimini, iktidarı ele geçirmek gayesiyle belli bir siyasi, iktisadi ve hukuki doktrini veya daha başka bir devlet idaresi sistemini benimseyen şahısların tespit edilen bir programdaki ilkeleri gerçekleştirmek üzere, bir araya ...

  Polonya Siyasi Tarihi

  Polonya bir parlamenter cumhuriyettir. Resmi adı 16. yüzyılının başlarında belirlendi. Ulusal ambleması, yedi yüzyıldan daha uzun geçmişe dayanan bir sembol: Kırmızı zemin üzerinde beyaz kartaldır. Polonya'nın ulusal renkleri ise kırmızı ve beyazdır. Özel törenlerle...

  Çin Halk Cumhuriyeti Siyasi Yapısı

  Çin Halk Cumhuriyeti, işçi sınıfının liderliğinde ve işçi-köylü ittifakı temelindeki halkın demokratik diktatörlüğüyle yönetilen bir sosyalist devlettir. Sosyalizm, Çin Halk Cumhuriyeti’nin temel sistemidir.Çin AnayasasıHalk Meclisi Sistemi Çin’in köklü ...

  Bağımsızlık (siyasi)

  Ekonomik ve siyasi olarak farklı siyasi oluşumlardan veya etki mekanizmalarından ayrı olarak , kendi kendine karar alabilmek ve kararını uygulayabilmek.

  Türkiye'nin Siyasi Partileri

  Türkiye çok partili sistemi ile parlamenter bir demokrasidir. Büyük partiler, en son genel seçimlerde (12 Haziran 2011) oyların %10'undan fazlasını alan ve parlamentoda temsil edilen siyasi taraf olarak tanımlanmaktadır.

  Türkiye'deki Siyasi Partilerin Listesi

  Türkiye çok partili sistemi ile parlamenter bir demokrasidir. Büyük partiler, en son genel seçimlerde (12 Haziran 2011) oyların %10'undan fazlasını alan ve parlamentoda temsil edilen siyasi taraf olarak tanımlanmaktadır.