atatürkün eğitim alanında yaptıkları

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: atatürkün eğitim alanında yaptıkları

  • Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması,

  • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü,

  • Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması,

  • Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması,

  • Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması.

  • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız