hayvanların özellikleri nelerdir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

hayvanların özellikleri nelerdir?

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: hayvanların özellikleri nelerdir?

Hayvanlar, iskelet sisteminin bulunup bulunmamasına göre; omurgalı ve omurgasız hayvanlar olarak iki grupta incelenir.

Omurgalı Hayvanlar

İskelet sistemine sahip olan hayvanlara omurgalı hayvanlar denir. Omurgalı hayvanlar kendi aralarında; balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak beş gruba ayrılırlar.

Bütün omurgalı hayvanlar :

� İskelet sistemine sahiptir.

� Döllenme ile çoğalırlar.

� Döllenme sonucu yumurta veya doğurarak çoğalırlar.

� Dolaşım sisteminde kapalı dolaşım görülür. (Kanın sadece damarlar içinde dolaşması).

Balıklar :

� Solungaç solunumu yaparlar (Suda çözünmüş havanın oksijenini kullanırlar). � Yumurta ile çoğalırlar.

� Genellikle yavru bakımı görülmez.

� Dış döllenme görülür. (Döllenme olayı ana canlının vücudu dışında gerçekleşir).

� Gelişmeleri sırasında başkalaşım geçirmezler.

� Yavrularını sütle beslemezler.

� Kalpleri iki odacıklıdır.

� Kirli kan solungaçlarda temizlenir.

� Kalplerinde daima kirli kan bulunur, küçük kan dolaşımı görülmez.

� Vücutları pullarla kaplıdır.

� Soğukkanlı canlılardır.

Kurbağalar :

� Larva döneminde suda solungaç solunumu, ergin dönemde karada deri ve akciğer solunumu yaparlar.

� Yumurta ile çoğalırlar.

� Yavru bakımı görülmez.

� Dış döllenme görülür.

� Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirirler.

� Yavrularını sütle beslemezler.

� Kalpleri üç odacıklıdır.

� Kirli kan akciğerlerde temizlenir.

� Kalplerinde temiz ve kirli kan taşırlar. (Vücutlarında kirli ve temiz kan dolaşır).

� Nemli bölgelerde yaşarlar.

� Soğukkanlı canlılardır.

Sürüngenler :

� Akciğer solunumu yaparlar.

� Yumurta ile çoğalırlar.

� Yavru bakımı görülmez.

� İç döllenme görülür.

� Gelişimleri sırasında başkalaşım değil, gömlek değişimi görülür.

� Yavrularını sütle beslemezler.

� Kalpleri 3 odacıklıdır.

� Kirli kan akciğerde temizlenir.

� Kalplerinde temiz ve kirli kan taşırlar. (Vücutlarında kirli ve temiz kan dolaşır).

� Vücutları pullarla kaplıdır.

� Soğukkanlı canlılardır.

Kertenkeleler :

� Tehlike anında kuyruğunu koparır. Düşman kuyrukla uğraşırken kaçar. Daha sonra kopan kuyruğun yerine yenisini yapar. Buna rejenerasyon (yenilenme) denir.

Yılanlar :

� Hareket üyeleri yoktur. Sürünerek hareket ederler.

� Bazı türleri zehirlidir.

� Gelişimleri sırasında gömlek değişimi görülür.

� Besinlerini çiğnemeden yutarlar.

Kaplumbağalar :

� Vücutlarını düşmandan koruyan kabukları vardır. Bu kabuk dış iskelet değildir, iç iskelete bağlıdır.

Timsahlar :

� Nehir ve göllerde yaşarlar.

� Alt çeneleri sabit, üst çeneleri hareketlidir.

� Kalpleri dört odacıklıdır.

� Kalpte kirli ve temiz kan karışmaz. Kalp çıkışında panizza kanalında karışır. Vücudu karışık kan dolaşır.

Kuşlar :

� Akciğer solunumu yaparlar.

� Yumurta ile çoğalırlar.

� Yavru bakımı görülür.

� İç döllenme görülür.

� Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirmezler.

� Yavrularını sütle beslemezler.

� Kalpleri 4 odacıklıdır.

� Kirli kan akciğerde temizlenir.

� Kalpte kirli ve temiz kan karışmaz. Vücudu temiz kan dolaşır.

� Vücutları tüylerle kaplıdır.

� Sıcakkanlı canlılardır.

� Ağızlarında diş bulunmaz. Katı besinler taşlıklarındaki taşlar ve kaslar yardımıyla parçalanır.

Et Yiyen (Yırtıcı) Kuşlar : Kartal, atmaca

b) Tırmanıcı Kuşlar : Ağaçkakan

c) Tane Yiyen Kuşlar : Güvercin, serçe

d) Su Kuşları : Pelikan, martı, ördek, leylek

e) Uçamayan Kuşlar : Deve kuşu, tavuk, kivi

f) Bal Özü Emen Kuşlar : Gagaları ince ve uzun olan Kolibri

g) Ötücü Kuşlar : Tohumla beslenen keklik, kanarya.

Memeliler :

� Akciğer solunumu yaparlar.

� Doğurarak çoğalırlar.

� Yavru bakımı görülür.

� İç döllenme görülür.

� Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirmezler.

� Yavrularını sütle beslerler.

� Kalpleri 4 odacıklıdır.

� Kirli kan akciğerde temizlenir.

� Kalpte kirli ve temiz kan karışmaz. Vücudu temiz kan dolaşır.

� Vücutları kıllarla kaplıdır.

� Sıcakkanlı canlılardır.

� Beslenme özelliklerine göre 3 grupta incelenirler.

- Otçul Memeliler : Koyun, keçi, inek, ceylan, geviş getiren at ve eşek gibi hayvanlar ile geviş getirmeyenler.

- Etçil Memeliler : Kedi, köpek, kurt, aslan, kaplan.

- Hem Etçil Hem Otçul Memeliler : İnsan, ayı, maymun, domuz,

kuşların büyük kısmı ve bazı balıklar.

- Kemirgen Memeliler : Sincap, kunduz, fare, tavşan.

- Uçan Memeliler : Yarasa.

- Yüzen Memeliler : Balina, köpek balığı, yunus, fok.

Omurgasız Hayvanlar

Vücutlarında kemikten veya kıkırdaktan yapılmış iskelet sistemine sahip olmayan hayvanlara omurgasız hayvanlar denir. Omurgasız hayvanlar kendi aralarında; tek ve çok hücreli omurgasız hayvanlar olarak iki gruba ayrılırlar.

Bütün omurgasız hayvanlarda :

� İskelet sistemi bulunmaz. Vücudun dik durmasını sağlayan başka yapılar bulunur.

� Dolaşım sisteminde açık dolaşım görülür.(Açık dolaşımda kılcal damarlar bulunmaz)

� Çeşit sayısı çok fazladır.

� Karada ve suda yaşarlar.

� Karada yaşayanları trake ve deri, suda yaşayanları solungaç solunumu yaparlar.

Solucanlar :

� Nemli yerlerde yaşarlar.

� Yapı bakımından üç çeşittirler.

a) Halkalı Solucan :Toprak solucanı ve sülük.

b) Yassı Solucan :Tenya = Şerit.

c) Yuvarlak Solucan :Bağırsak solucanı, tirişin, kıl kurdu.

Eklem Bacaklılar :

� Vücutlarının dışında kitin denilen örtü bulunur. Sert ve dayanıklı olan bu örtü vücuda diklik ve desteklik sağlar.

� Vücutlarındaki halkalar ve deri kıvrımlarının birbirine eklenmesiyle oluşan yapıya dış iskelet denir.

� Yumurta ile çoğalırlar.

� Böcekler grubunda olan eklembacaklılar başkalaşım geçirirler.

� Yumurtadan çıkan kurtçuğa larva denir.

� Larvanın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku dönemine pupa denir.

� Pupa dönemi karasinekte kabuk içinde, ipek böceğinde ise kendi salgıladığı ipekten yaptığı koza içinde geçirilir.

- Böcekler :Arı, karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, çekirge, tahta kurusu, hamam böceği ve kelebek.

- Kabuklular :Yengeç, karides.

- Örümcekler :Örümcek, akrep.

- Çok Ayaklılar :Çıyan, kırkayak.

Süngerler :

Mercanlar :

Yumuşakçalar : Salyangoz, midye, istiridye, mürekkep balığı, sümüklü böcek, ahtapot.

Derisi Dikenliler : Deniz yıldız denizkestanesi.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız