Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının nedenleri nedir

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

türk edebiyatının dönemlere ayrılma sebebi nedir

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının nedenleri nedir

Bildiğimiz üzere Türk Edebiyatının dönemleri şöyledir;

1 - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

2 - İslami Devir Türk Edebiyatı

3 - Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

4 - Milli Edebiyat Akımı

5 - Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

6 - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Bu dönemlere ayrılmasının nedenleri;

Dil: Değişen dil kalıbı yada dilde meydana gelen değişimler ve varolan bir dile yeni kelimelerin oluşu değişimlere ve yeni edebi metinlerin ortaya çıkmasına neden olur. Mesala dilimize Farsça'dan birçok kelime girmiş ve Divan edebiyatı ortaya çıkmıştır.

Kültür: Kültürden değişen farklılaşma yada etkilenmeye eniyi örnek ise Batu Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı'dır. Avrupa özellikle Fransız kültürünün Tanzimat fermanıyla beraber etkilerinin daha da yoğunlaştığı dönemde edebiyatımız değişikliklere ve yeniliklere maruz kalmıştır.

Din: Din değişimi sırasında yaşanan değişikliklerdir. Buna eniyi örnek ise İslamiyet Öncesi ve Sonrası Türk Edebiyatıdır.

Bütün bunlar aslında tek bir başlık altında da incelenebilir oda "Medeniyet"; tir. Medeniyetler arasındaki iletişimler alışverişler (kültür, dil, ticaret) yenilikleri ve değişimleri yada birbirine benzemeyi doğurur.

Soru: Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının nedenleri nedir

Türk edbiyatının dönemlere ayrılmasının nedeni;tarihini iyi araştırmakiçin,iyi öğrenmek için

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız