osmanlı devletinin 1. dünya savaşında savaştığı cepheler

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

osmanlı devletinin birinci dünya savaşında savaştığı cepheler hangileridir.

Bu soru için toplam 3 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

3 Cevap

Soru: osmanlı devletinin 1. dünya savaşında savaştığı cepheler

Osmanlıd devletinin saldırıda olduğu cepheler :

 • Kafkas

 • Kanal

  Savunmada olduğu cepheler :

 • Çanakkale

 • Irak

 • Suriye -Filistin

 • Hicaz - Yemen

  Müttefiklerine yardım için savaştığı cepheler :

 • Romanya

 • Makedonya

 • Galiçya

 • Soru: osmanlı devletinin 1. dünya savaşında savaştığı cepheler

  Kafkas Cephesi : Doğu Anadolunun Rusların eline geçmesini engellemek daha öce kaybedilen toprakları geri almak Kafkasları ele geçirerek Turan İdealini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

  Osmanlı Devleti soğuk hastalık ve açlık karşısında yaklaşık 100.000 şehit vermiştir. Ruslar ilerleyerek Muş Bitlis Van Erzurum ve Trabzona kadar Doğu Anadoluyu ele geçirmiş Mustafa Kemal Muş ve Bitlisi bizzat kurtarmıştır. 3 Mart 1918 Brest-Litowsk Antlaşması ile bu bölgeler hatta 1878 Berlin Antlaşmasıyla kaybedilen Kars Ardahan ve Batum da geri alınmış Kafkas cephesi kapanmıştır.

  Not : Karışıklık çıkaran Ermeniler 1915 Tehcir Kanunu ile Suriye taraflarında iskan ettirilmiştir.

  Kanal Cephesi : İngilterenin sömürgeleri ile irtibatını kesmek için Almanlarla beraber Süveyş Kanalına iki kez çıkarma yapılmışsa da başarılı olunamamıştır.

  Not : İngiltere tepki olarak Çanakkale ve Irak cephelerini açmıştır.

  Çanakkale Cephesi (18 Mart 1915) :

  Cephenin Açılma Sebepleri :

 • Rusyaya yardım etmek

 • Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak

 • Boğazları ve İstanbulu ele geçirerek jeopolitik açıdan avantaj elde etmek

 • Balkan devletlerini kendi yanlarında savaşa çekerek yeni cepheler açmak.

 • Savaşı kısa sürede sona erdirmek.

  Sonuçları :

 • Nusret mayın gemisinin başarılı çalışmaları Türk askerinin kahramanlığı ve topçuların isabetli atışları karşısında İtilaf devletleri gerek denizde gerekse karada mağlup olmuşlardır.

 • Savaş en az 2 yıl daha uzamıştır.

 • Bulgaristan Osmanlı Devletinin yanında savaşa girmiştir.

 • İngiltere ve Fransa'nın itibarı sarsılmıştır.

 • Gizli antlaşmalar gündeme gelmiştir. (Rusya'nın isteği üzerine)

 • Rusyaya yardım yapılamayınca Çarlık Rejimi zor duruma düşmüş ve 1917 Bolşevik ihtilaline zemin hazırlamıştır.

 • Mustafa Kemal'in Anafartalar Conkbayırı Arıburnu ve Kireçtepe'de elde ettiği başarıları Milli Mücadele'ye lider olmasını sağlamıştır.

  Irak Cephesi : İngiltere Rusyaya karadan yardım yapmak ve petrol bölgelerini ele geçirmek amacıyla taarruza geçmiş ise de Osmanlı orduları tarafından Kut'ül-Amare bölgesinde durdurulmuşlardır. Fakat yardım alan İngilizler ilerleyerek Bağdatı ele geçirmişler Musul önlerine geldiklerinde Mondros Mütarekesi imzalanmıştır.

  Suriye Filistin Hicaz ve Yemen Cepheleri : Bu cephelerde İngilizlerle ve onların kandırdıkları Araplar'la mücadele edilmiş ve bu topraklar kaybedilmiştir.

  Not-1 : İslamcılık fikrinin geçerliliğinin kaybedildiği görülmüştür.

  Not-2 : Osmanlılardan ayrılan en son topluluk Araplardır.

  Not-3 : Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşındaki son görevi en son kapanan Suriye Cephesinde Yıldırım Orduları grup komutanlığıdır.

  Romanya Makedonya Galiçya Cepheleri : Müttefiklerine yardım amacıyla ordular gönderilen bu cepheler Rusyada ihtilalin çıkması ve Brest-Litowsk Antlaşmasıyla kapanmıştır.

 • Soru: osmanlı devletinin 1. dünya savaşında savaştığı cepheler

  çanakkale kafkas filistin kanal ırak hicaz yemen

  Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız