Osmanlı Devleti birinci dünya savaşında hangi cephelerde savaşmıştır?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 3 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

3 Cevap

Soru: Osmanlı Devleti birinci dünya savaşında hangi cephelerde savaşmıştır?

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşında savaştığı cepheler

Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan’ın yer aldığı İttifak devletleri grubunda I. Dünya Savaşı’na katılan Osmanlı Devleti bir çok cephede savaşmak durumunda kalmıştır. Bu cephelerin çoğu kendi toprakları, bazısı da Avrupa toprakları üzerindedir. Bu cepheler şunlardır:

Doğu Cephesi (Kafkas Cephesi)

Çanakkale Cephesi

Sina ve Filistin Cephesi

Irak ve İran Cephesi

Hicaz-Yemen Cephesi

Libya Cephesi

Avrupa Cepheleri (Galiçya, Romanya ve Makedonya Cepheleri)

Soru: Osmanlı Devleti birinci dünya savaşında hangi cephelerde savaşmıştır?

Osmanlı devletinin saldırıda olduğu cepheler :•Kafkas

•Kanal

Savunmada olduğu cepheler :

•Çanakkale

•Irak

•Suriye -Filistin

•Hicaz - Yemen

Müttefiklerine yardım için savaştığı cepheler :

•Romanya

•Makedonya

•Galiçya

Soru: Osmanlı Devleti birinci dünya savaşında hangi cephelerde savaşmıştır?

kafkasya,çanakkala

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız