kavimler göçü ve sonuçları nelerdir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: kavimler göçü ve sonuçları nelerdir?

Hunlar, IV. yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğru ilerlemeye başladılar. Karadeniz’in kuzeyinde bulunan ve Romalılar tarafından barbar olarak adlandırılan kavimleri göçe zorladılar. Bu olaya Kavimler Göçü denmektedir.

Kavimler Göçünün sonuçları:

1. Avrupa’ya gelen kavimler yerli halkla kaynaşarak bugünkü Avrupa milletlerinin

temellerini attılar.

2. Roma İmparatorluğu, 395’de ikiye ayrıldı. 476’da Batı Roma İmparatorluğu

yıkıldı.

3. Avrupa’da Feodalite denen yönetim biçimi ortaya çıktı.

4. İkçağ sona erdi Ortaçağ başladı.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız