sitoplazma (stoplazma) nedir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: sitoplazma (stoplazma) nedir?

Stoplazma, Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yarı akışkan, yumurta akına benzer bir sıvıdır. Büyük bir kısmı sudur. Ayrıca glikoz, aminoasit, yağ asidi, amino asit, vitaminler, mineral tuzları gibi organik ve inorganik maddeler bulunur. Stoplazma hücrede yaşamsal olayların gerçekleştiği yerdir. Organel adı verilen çok küçük yapılar yardımıyla gerçekleşir.

Organeller

Mitokondri

Kloroplast

Koful

Ribozom

Lizozom

Sentrozom

Golgi Aygıtı

Endoplazmik Retikulum

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız