Su döngüsü nedir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

su döngüsü nedir nasıl olur?

Bu soru için toplam 9 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

9 Cevap

Soru: Su döngüsü nedir?

Suyun yeryüzüyle atmosfer arasında sürekli hareket etmesi sonucunda oluşan döngüye "su döngüsü" denir. Yüzey ve yer altı suları, dünyadaki su döngüsünün önemli ögeleridir. Yüzey suları ırmaklar, göller, denizler, okyanuslar ve buzullardır. Yer altı sularıysa yağmur sularının yeryüzüne indikten sonra toprağın içinden süzülerek, su geçirmeyen bir tabakaya kadar ilerleyip orada birikmesi sonucunda oluşur.

Soru: Su döngüsü nedir?

Su molekülleri; güneş enerjisi ve yer çekiminin etkisiyle litosfer, hidrosfer, atmosfer arasında hareket eder. Bu hareket sonucunda su döngüsü denilen büyük bir sistem oluşur.

Okyanuslar, gezegenimizin su çevriminde önemli rol oynar. Yeryüzündeki suların buharlaşması ile oluşan nem, yoğuşarak bulutları meydana getirir. Atmosferik hareketlerden olan yağışlar, suyun tekrar tekrar kullanıldığı bu çevrimin önemli bir parçasını oluşturur. Bir yağmur damlacığı yılda birçok kez buharlaşıp yeniden yağış olarak yeryüzüne döner. Böylece yaklaşık 4 milyon km3 su, karalar ile atmosfer arasında hareket eder.

Soru: Su döngüsü nedir?

su döngüsü: güneş suyu ışıtınca buhar oluşur.Buharlar bulutları oluşturur.Soğuk hava ile karşılaşırsa yağmur yağar. Buna su döngüsü denir.

Soru: Su döngüsü nedir?

Dünyadaki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller ve yer altı suları oluşturur. Dünya'daki su hareket eder, biçim değiştirir, bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır, fakat gerçekte asla yok olmaz ve buna su döngüsü (hidroloji döngüsü)denır

Soru: Su döngüsü nedir?

suyun buharlaşıp yağmur olarak aşağı inmesine su döngüsü denir.

Soru: Su döngüsü nedir?

Su döngüsü, evrenin korunumu yasası gibi, yeryüzündeki su kaynaklarının artmaz veya eksilmezliğini ifade eden bir terimdir. yeryüzündeki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller ve yer altı suları oluşturur. Dünya'daki su hareket eder, biçim değiştirir, bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır, fakat gerçekte asla yok olmaz ve buna su döngüsü denir.

Soru: Su döngüsü nedir?

yeryüzündeki suların buharlaşarak gökyüzünde birleşerek bulutları oluşturur. ve bu buharlar soğuk hava tabakasıyla karşılaşarak yoğuşur ve yağmur olarak yeryüzüne iner.

Soru: Su döngüsü nedir?

su döngüsü yeraltı sularının bulutlara ulaşıp buhar yapması o buharın yağmur olmasıdır...

Soru: Su döngüsü nedir?

su döngüsü yeraltı sularının bulutlara ulaşıp buhar yapması o buharın yağmur olmasıdır...

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız