kurtuluş savaşı neden yapıldı

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: kurtuluş savaşı neden yapıldı

Kurtuluş Savaşı işgal edilen yurt topraklarının misak-ı Milli sınırları dahilinde varolan toprakların savunulması, işgale uğramış toprakların tekrar elde edilmesi için yapılmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın nedeninin şu şekilde özetleyebiliriz; Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadeledir.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız