İSTANBUL'LA İLGİLİ 5 TANE ŞİİR

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 6 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

6 Cevap

Soru: İSTANBUL'LA İLGİLİ 5 TANE ŞİİR

Benim istanbulum

Senin sokaklarında yürümeyi öğrendim

Seninle koştum senle büyüdüm istanbul.

Bazen eskiler anlatırlardı seni

İşte o an bir kıskançlık kaplardı bütün benliğimi.

Seni duyduklarımla gördüklerimle yaşamak isterdim istanbul

Bazen bir kuş olup uçmak isterdim yükseklere

Seni tepelerden seyretmek isterdim istanbul

Ne güzeldi camilerin duyulurdu her vakitte okunan ezan seslerin

Bir ara geçsem üsküdara

Ordan yürüsem taaa kavaklara

Bir sandala binsem geçsem rumeli hisarına

Bebekten beşiktaştan çıksam beyoğluna.

Tarih desen hüzün desen sende

Benim canım istanbul

Bütün gönüller sende.

Engin Özbey

Soru: İSTANBUL'LA İLGİLİ 5 TANE ŞİİR

Şiir 1.

İstanbul

Benden öncede sana aşık olanlar vardı

Benden sonrada oldular.

Ne aşklar yaşandı sende,

Ne aşklar son buldu yine sende.

Hiçbir güzel senin kadar sevdiremedi kendini,

Hiçbir sevgili unutturamadı seni.

Rüzgarın birbaşka eser akşamlarında

Sonbahar bir başka sarıdır yapraklarında

Yedi tepen gelinlik giyer kışlarında

Çiçekler erken açar erik ağaçlarında

Yazı yaşayamaz olsamda kıyılarında

Sen benim ilk ve son aşkımsın İSTANBUL..

Ender ŞAHİN

Şiir 2.

Kızkulesi

Denizin ortasında

Uykusu kaçmış bir gemi

Bütün ışıklarını açıyor

Uzaktan çapkın çapkın

Göz kırpıyor deniz feneri

Ay doğuyor, sandallar toplanıyor bir araya

Kaçın kurası Üsküdar vapuru

Saat başı görücü gönderiyor

Güvertesinden bir kuşu

Onunsa derdi başka bambaşka

Her şairle ayrı

Adı çıktığından beri

Ali Asker BARUT

Şiir 3.

İstanbul Türküsü

İstanbul'da, Boğaziçi'nde,

Bir garip Orhan Veli'yim;

Veli'nin oğluyum,

Tarifsiz kederler içinde.

Urumelihisarı'na oturmuşum,

Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:

'İstanbul'un mermer taşları;

Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları;

Gözlerimden boşanıyor hicran yaşları;

Edalı'm,

Senin yüzünden bu halim.

İstanbul'un orta yeri sinema;

Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama;

El konuşur, sevişirmiş, bana ne?

Sevdalı'm,

Boynuna vebalim!'

İstanbul'da, Boğaziçi'ndeyim.

Bir fakir Orhan Veli;

Veli'nin oğlu,

Tarifsiz kederler içindeyim.

Orhan Veli KANIK

Şiir 4.

İstanbulumu Özlüyorum

Anıların Koynunda bir sevda yaşıyorum

Dantel işlemeli perdelerin

pencerelerini süslediği

Naftalin kokusu ile çiçek kokularının

kucaklaştığı evleri olan

Arnavut kaldırımlı sakakların

ahşap direkelere takılı

lambalarla aydınlatıldığı

Sabahları kumru sesleri ile uyandığım

Bahçe duvarlarından sarkan

hanımellerine dokunduğum

İSTANBULUMU özlüyorum.

Ender ŞAHİN

Şiir 5.

Yazan: Yahya Kemal Beyatlı

Bir başka tepeden

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Nice revnaklı şehirler görünür dünyada,

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.

Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

Soru: İSTANBUL'LA İLGİLİ 5 TANE ŞİİR

İstanbul'un fethiyle anılır adı

Tarihler boyunca hiç unutulmadı

Ensari'den bizlere yadigâr kaldı

Sessizdir, sakindir, huzurludur Eyüp

Her köşesi bir tarih, bir efsanedir

Kalblere nur veren ziyaret-hanedir

Orda dua, orda niyaz halisanedir

Sessizdir, sakindir, huzurludur Eyüp

Mavi Haliç sahilinden gezerek gelin

Mihmandar'ın Türbesi'nde dualar edin

Piyerloti'den bakıp şehri seyredin

Sessizdir, sakindir, huzurludur Eyüp

Nihat İncekara

Evin içinde bir oda, odada İstanbul

Odanın içinde bir ayna, aynada İstanbul

Adam sigarasını yaktı, bir İstanbul dumanı

Kadın çantasını açtı, çantada İstanbul

Çocuk bir olta atmıştı denize, gördüm

Çekmeğe başladı, oltada İstanbul

Bu ne biçim su, bu nasıl şehir

Şişede İstanbul, masada İstanbul

Yürüsek yürüyor, dursak duruyor, şaşırdık

Bir yanda o, bir yanda ben, ortada İstanbul

İnsan bir kere sevmeye görsün, anladım

Nereye gidersen git, orada İstanbul

Ümit Yaşar OĞUZCAN

Üsteki Şiir 4 er mısra halinde

Alttaki Şiir 2 şer Mısra halinde

Yazılmıştır.

Soru: İSTANBUL'LA İLGİLİ 5 TANE ŞİİR

İstanbul Düşman İstilası Altında İken Çamlıca’da

Hey Çamlıca mehtâbı ne olmuş sana öyle?..

Küskün duruyorsun.

Bir şey kuruyorsun.

Seyrinle ıyan et bana, ilhâm ile söyle:

Aksetmede âlâm-ı vatandan mı bu halet?..

Anlat; bu tahavvül neye etmekte delâlet.

Vaktiyle ederken bu havâliyi zılâlin

Bir sâha-i nilî.

Ey neyyir-i leylî,

Matem döküyor arza bugün bedr ü hilâlin

Bir şeb ki, zîrinde küsûfun,

Seyrangehi olmakda tuyûfun.

Mâzîden esip gelmede bir nevha-i vâveyl..

Bir âh-ı müebbed.

Hangi güneşin mâtemidir zulmetin ey leyl,

Ey şi’r-i muakkad

Yıldızlar olur bence meâlin gibi nâ-yab

Atîde görünmezse o mâzideki mehtâb

Olmazdı sabahın da yarın gülmeye meyli

Pîşinde bu dîdar-ı mahûfun.

Kartallara baktım düşüyorlar yere bi-ta’b;

Oldum sanıyordum Melekü’l Mevt ile hem-hâb.

Abdülhak Hamid

Soru: İSTANBUL'LA İLGİLİ 5 TANE ŞİİR

İstanbul -Şehremini Cemil Paşa’ya-

Bütün hayatı uyur bir sema-yı mühmelde

Geniş ufukları efsanevi hikayelerin

Tasavvur ettiği gökler kadar beyaz, narin,

Minarelerle müzeyyen, sevimli bir belde...

O mai dalgaların bu sesiyle perverde

Sevahilinde güler ruhu başka bir denizin,

Gezer bu levhaya ait bir ihtiram-ı hazin

Melul hisli mükedder nazarlı gözlerde.

Bütün bedayi’-i ezman, nefais-i a’sar

Bu mai çehreli İstanbul’un beyaz ve uzun

Ufuklarında bulur penah şi’r ü füsun

Dalınca gözlerim ağlar bu hüsn-i sakinde;

Bu beldenin uyuyan bir başka güzellik var

Bütün tulu’ ve gurubunda, subh u leylinde

Faruk Nafiz Çamlıbel

Bu cevap henüz onaylanmadığı için görüntülenmiyor.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız