cennet ve cehennemin kapılarının isimleri (adları)

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: cennet ve cehennemin kapılarının isimleri (adları)

Cennetin kapılarının isimleri (adları):

1. Dâri celal : Beyaz nurdan dır

2. Dâri karar : Kırmızı yakuttan dır

3. Dâri selam : Yeşil zebercetten dir

4. Cennetül huld : Mercandan dır

5. Cennetül mevâ : Gümüşten dir

6. Cennetü adn : Altından dır

7. Cennetül firdevs : Hem altından hem de gümüşten dir

8. Cennetü naim : Kırmızı yakuttan dır.

Cehennemin kapılarının isimleri (adları):

1. Ezzâ

2. Hutame

3. Sa'îr

4. Sekar

5. Cehîm

6. Hâviye

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız