atatürkün ülkemiz için yaptığı yenilikler ve yaptığı savaşlar

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: atatürkün ülkemiz için yaptığı yenilikler ve yaptığı savaşlar

Atatürk'ün yaptığı en çok bilinen yenilikler şöyledir ayrıca getirdiği bu yeniliklere "İnkılap" da denmektedir.

 • Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

 • 1924 Anayasası ilan edildi.

 • Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi

 • Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi

 • Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi

 • Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir

 • Çok partili siyasi hayata geçilmiştir

 • Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması

 • Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması

 • Soyadı Kanunu

 • Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması

 • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü

 • İslam vakıflarının devlet idaresine alınması

 • İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü

 • İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü

 • Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması

 • Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması

 • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması

 • Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması

 • Soru: atatürkün ülkemiz için yaptığı yenilikler ve yaptığı savaşlar

  Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı savaşlar;

  - Çanakkale Savaşı

  - Türk Kurtuluş savaşı

  - Birinci Dünya Savaşı (çeşitli cephelerde yer almıştır)

  - Sakarya meydan muharebesi (Sakarya meydan savaşı)

  - Başkomutanlık Meydan Muharebesi yada Savaşı (Dumlupınar Meydan Muharebesi)

  Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız