mesnevi nazım şekli türk edebiyatında ilk defa ne zaman kullanılmıştır

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: mesnevi nazım şekli türk edebiyatında ilk defa ne zaman kullanılmıştır

Mesnevi ilk olarak 10. yüzyılda İran edebiyatında ortaya çıkmıştır. Türk Edebiyatı'nda ilk mesnevi 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı yapıtıdır. Kutadgu Bilig mesnevî nazım biçimiyle kaleme alınmış hacimli bir siyasetname örneğidir.

Soru: mesnevi nazım şekli türk edebiyatında ilk defa ne zaman kullanılmıştır

Mesnevi nazım türü türk edebiyatında ilk defa Yusuf Has Hacib'in ünlü eseri Kutadgu Bilig de kullanılmıştır. Klasik edebiyatta olay çevresinde anlatmaya bağlı edebi metinlerin en önemlisi mesnevidir.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız