Hikaye ile roman arasındaki farklar

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

hikaye ve roman arasındaki farklar nelerdir

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: Hikaye ile roman arasındaki farklar

Hikaye ile Roman arasındaki farklar şu şekildedir:

1. Hikaye kısa ve orta uzunlukta bir yazı türü-dür. Roman ise uzundur.

2. Hikayede kişi sayısı romana göre daha azdır.

3. Hikayede genellikle bir tek olay anlatılırken, romanda birbirine bağlı olaylar anlatılır.

4. Hikayede olaylar kısa bir zamanı kapsar, ro-manda ise genellikle uzun bir zaman söz ko-nusudur.

5. Romanlarda olayın geçtiği dönemin siyasi, sosyal, tarih durumu hakkında bilgi edinilir. Bu durum hikayelerde pek yoktur.

6. Hikayelerde sınırlı bir mekan söz konusudur. Romanlarda ise olaylar daha geniş bir coğ-rafyada meydana gelir.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız