veri nedir

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: veri nedir

İncelenen konuya açıklık getirmek amacıyla toplanan bilgiler, belgeler, ölçümler, vb. veri denir.

Veri (Data): Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği herşey veridir.

Soru: veri nedir

1. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: İstatistik veriler.

2. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: Bir romanın verileri.

3. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları: İstatistik veriler.

4. (Bilgi), data: "Eldeki tüm veriler, sızmadan önce gene dayanamayıp onu aradığımı gösteriyor." -E. Şafak.

5. (Matematik); Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.

6. (Bilisim); Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi. Elverişlilik, kişiler ya da özdevimli makinelerle iletişim, yorum ya da işleme uygunluk biçiminde düşünülür.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız