Türkiye'den ihraç edilen ürünler

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Türkiyenin ihracat ettiği ürünler nelerdir?

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: Türkiye'den ihraç edilen ürünler

Türkiye'den ihraç edilen ürünleri;

Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri ihracatı

 • balıklar, balık müstahzarları

 • canlı hayvanlar

 • etler ve hazırlanmış et mamulleri

 • hububat sapları ve kavuzları, gıda sanayi kalıntıları, yemler

 • hububat ve mamulleri

 • kahve, çay, baharat, kakao ve hülasaları

 • sebzeler, meyvalar ve mamulleri

 • süt ürünleri, yumurta, dondurma

 • tabii bal, şeker, şekerli meyvalar

 • tarifede yer almayan yenilen ürünler

  Sular, alkollü içkiler, tütün ve mamulleri ihracatı

 • sular, gazozlar, alkollü içkiler

 • tütün ve mamulleri

  Yenilmeyen ham maddeler (yakacaklar hariç) ihracatı

 • deri, kösele, ham post

 • hayvansal ve bitkisel ham maddeler

 • metal cevherleri, kırıntı, döküntü, hurdaları

 • mineral maddeler, gübre ham maddeleri

 • odun hamuru ve kağıt döküntüleri

 • tabii kauçuk, sentetik kauçuk, rejenere kauçuk

 • tekstil lifleri

 • yağlı tohumlar ve meyvalar

 • yakmaya mahsus ağaçlar, tabii mantar

  Mineral yakıtlar, mineral yakıt maddeleri esaslı ürünler ihracatı

 • elektrik enerjisi

 • havagazı, su gazı, fakir gaz petrol gazları, doğal gaz

 • taşkömürü katranı ve ham petrolden ürünler

 • taşkömürü, linyit ve bunlardan üretilen kok, ham yağlar

  Hayvansal ve bitkisel yağlar, mumlar

 • bitkisel yağlar

 • hayvansal yağlar

 • işlenmiş sıvı ve katı yağlar, mumlar

  Kimyasal ürünler ihracatı

 • anorganik kimyasallar, radyoaktif, nadir elementlerin bileşikleri

 • debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, boyayıcı maddeler

 • gübreler

 • kimya sanayiinin diğer ürünleri

 • organik kimyasal ürünler

 • plastikler ve mamulleri

 • plastikten mamuller

 • uçucu yağlar, yüzey aktif maddeler, temizlik patları, boyaları

 • vitaminler, hormonlar, alkoloidler, antibiyotikler, ilaçlar, tıbbi eşya

  Yapısındaki maddelere göre sınıflandırılmış mamuller ihracatı

 • demir dışı metaller, mamulleri

 • demir ve çelik

 • hazır deriler, postlar ve mamulleri

 • kağıt-karton ve kağıt, karton esaslı mamuller

 • kauçuk ve mamulleri

 • mantar ve ağaç mamulleri

 • metal dışı mineral mamuller

 • metallerden nihai ürünler

 • tekstil elyafı ve mamulleri

  Makinalar ve ulaşım araçları ihracatı

 • belirli sanayi kollarında kullanılan makina ve cihazlar

 • büro makinaları, bilgi işlem makinaları

 • değişik sanayi kollarında kullanılan makina ve cihazlar

 • diğer ulaşım araçları

 • elektrikli makina ve cihazlar

 • enerji üreten makina ve cihazlar

 • haberleşme, hayal-ses kayıt cihazları

 • kara ulaşım araçları

 • metal işleme makinaları

  Çeşitli mamul eşya ihracatı

 • ayakkabılar vb. eşya

 • çeşitli mamul eşya

 • fotoğraf, sinema ve optik elemanlarla ilgili alet ve cihazlar, saatler

 • giyim eşyası ve aksesuarları

 • mesleki, ilmi cihazlar, kontrol alet ve cihazları

 • mobilyalar

 • seyahat eşyası, el çantaları vb.

 • sıhhi tesisat, ısıtma, aydınlatma ile ilgili çeşitli eşya

  İhraç edilen diğer ürünler

 • altın, altın kaplama gümüş ve adi metal, altın kaplama döküntü ve artığ

 • metal paralar

 • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız