atatürkün yaptığı yeniliklerin resmi tarihi

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: atatürkün yaptığı yeniliklerin resmi tarihi

Cumhuriyet'in ilanı ile gelen yenilikler

 • Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur (29 Ekim, 1923).

 • 1924 Anayasası ilan edildi (20 Nisan 1924).

 • Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi (3 Mart 1924).

 • Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi (1928).

 • Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi (5 Şubat 1937).

 • Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir (25 Kasım 1925).

 • Çok partili siyasi hayata geçilmiştir (1925, 1930)

 • Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925).

 • Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması (1930, 1935)

 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934).

 • Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması (26 Kasım 1934).

 • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931).

 • İslam vakıflarının devlet idaresine alınması (1924).

 • İsviçre Medeni Kodundan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü (1926).

 • İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü (1927).

 • Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması (3 Mart 1924).

 • Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması (1932-1938).

 • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1932).

 • Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması (31 Mayıs 1933).

 • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız