simya nedir? simyanın tanımı

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

simyanın tanımı hakkında bilgi

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: simya nedir? simyanın tanımı

Simya Kimyanın Temelleri Atılmadan binlerce yıl önce başlamış olup 17. yüzyıla kadar devam edip maddeleri birbirleriyle karıştırılmaya çalıştıkları çalışmalara simya denir.

Simya, hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Topraktan gümüş ve altın yapmayı gâye edinen bir bilim. İbrânice’de "sim ye" şeklinde ve Allah'ın ismi mânâsında olan bu kelime, Arapça'ya simyâ olarak geçmiş olup, sihir ve büyücülükle uğraşanların ilmine denir. Sihir yapanların, yani büyücülerin kullandığı terkipleri, maddeleri, yağları ve sıvıları bildiren bir ilim dalıdır. Simya ilmiyle uğraşanların sihri, bugünkü hipnotizma gibidir.

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız