Birinci Dünya Savaşı'nda hangi devletlerle yada ülkelerle savaşıldı

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: Birinci Dünya Savaşı'nda hangi devletlerle yada ülkelerle savaşıldı

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İttifak kuvvetleri adı verilen grubun yada birliğin arasında yer almıştır. Bu birliğin arasında Osmanlı Devleti bu günkü adıyla Türkiye'nin dışında; Almanya, Avusturya-Macaristan İmp. ve Macaristan yer alıyordu. Bu dörtlü birliğin yani İttifak kuvvetlerinin karşısında ise İtilaf kuvvetleri adı verilen bir başka taraf bulunuyordu. Bu tarafın içerisinde ise en önemlileri başta olmak üzere; İngiltere (Britanya Krallığı ve sömürgeleri), Fransa, Rusya, İtalya, Japonya ve bir çok devlet bulunmaktadır. 1. Dünya savaşı bu iki kuvvetin yani İtilaf ve İttifag kuvvetleri arasında geçmiştir. Türkiye yani Osmanlı Devleti ise daha çok; İngiliz ve sömürgeleri, Rusya, Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar, Ermeniler, Araplar, Fransızlar ile cephelerde çarpışmışlardır.

Soru: Birinci Dünya Savaşı'nda hangi devletlerle yada ülkelerle savaşıldı

fransa,ingiltere,rusya vs

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız