yayla ne demek?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: yayla ne demek?

1. Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası. 2. Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri.

Soru: yayla ne demek?

Tarlaları, çayır ve otlakları, bağ ve bahçeleri, yaylası ile bir bütün olan, köy halkının günlük yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği yerleşmelere kır yerleşmeleri denir.

Yaz ayları içinde hayvan otlatmak, ziraat yapmak ve geçimin temini için her türlü işte çalışmak, dinlenmek amacıyla çıkılan, köyün hayat sahasının dışında kalan, çoğu kez köyden oldukça uzak olmasına karşın sosyo-ekonomik bağlarla köye bağlı bir geçim sahasına yayla denir.

Yaylaların özellikleri:

Dağınık Yerleşme

300 m ve üzeri

Engebeli arazi, tarım alanları dar

Yeterli

Düzenli

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız